Výpočet škod

Škody zvěří se zadávají do pořadače *Výpočet škod způsobené na lesích*.

images/skodyzveri1.png

==První nastavení

*1) Seznamy pro škody*

*Vyhlášky -* škody zvěří se počítají podle platné vyhlášky *55/199*. *Tuto tabulku budeme mít předvyplněnou od nás a musí být vyplněna*.

*Znalci -* vyplňuje se pouze když je nutné přizvat znalce.

*Honitby -* doplňte si prosím vaše honitby. *Tato tabulka musí být vyplněna*.

*2) Nastavení*

*Mimořádná opatření -* do této tabulky je možné zapsat mimořádná opatření, pokud nějaká evidujete.

*Nákladově náročná opatření -* do této tabulky je možné zapsat nákladově náročná opatření, pokud nějaká evidujete.

*Průměrné ceny dřeva dle MZe -* průměrnou cenu dřeva naleznete např. na *eAGRI*. *Tuto tabulku budeme mít předvyplněnou od nás a musí být vyplněna*.

_Pozn.: Zde nevyjmenované seznamy a nastavení jsou již přednastaveny a není potřeba do nich zasahovat._

*3) Chybovník*

Před tím než začnete typovat *škody zvěří* je vhodné mít nastavený [#70-en,*chybovník*], který vám usnadní typování škod.

_Pozn.: Chybovník pro škody zvěří vám nastavíme nebo pomůžeme s jeho nastavením._

V případě, že by vám nastavení nevyhovovalo, můžete ho *upravit*. Pamatujte ale na *povinná pole* pro jednotlivé škody. *Bez jejich vyplnění se daná škoda nevypočítá*.

*Povinná pole pro jednotlivé škody:*

* *S 6 -* Škoda, Lhc, Porost, Dřevina, Věk, Zakm., Plocha škody

* *S 7.2 -* Škoda, Lhc, Porost, Dřevina, Věk, Plocha dř. (m2), Bon. A, Bon. R, Plocha škody (m2), Prostokořená Krytokořenná, Základ. Ostat. Poloodr., Počet poškozených sazenic

* *S 9.1 -* Škoda, Lhc, Porost, Dřevina, Pl. etáže (m2), Bon. R, Plocha škody (m2), Skut. počet na ha, Počet poškozených sazenic

*4) Nastavení skupin dřeviny*

Přiřazení *skupin dřevin* k jednotlivým dřevinám v seznamu [#106-en,*Dřeviny*] - sloupec *Skupina dřevin*.

==Vlastní typování škod

images/skodydetail2.png

Novou škodu zadáte klávesami *Ctrl + N*.

_Pozn.: Můžete také využít ikon v [#34-en,*záznamech*]._

Vyplňte *Rok* (je to rok vzniku škody, tzn, že pokud žádáte o náhradu škody za rok 2017/2018 - vyplníte do hlavičky rok 2017), *Č. dokladu*, *Honitbu* a *Vyhlášku*. *Škodu* vyplňte v případě, že budete do položek typovat jeden konkrétní typ škody (např. jen S 7.2). *Poškozovatel (vybírá se z [#107-en,adresáře])* a *Znalec* jsou *nepovinná pole*.

Po vyplnění hlavičky můžete přejít k typování jednotlivých škod (*položek*).

Řádek v položkách zadáte klávesami *Ctrl + Insert*.

_Pozn.: Můžete také využít ikon v [#34-en,*záznamech*]._

Vždy musíte vyplnit sloupec *Škoda* (S 7.2, S 6, S 9.1), na základě škody se zobrazí *chybovník* a navede vás, jaká pole vyplnit, aby se daná škoda *vypočítala*.

Ve sloupci *Částka* se zobrazí suma za škodu.

==Tisk škod

Škody zvěří si můžete vytisknout v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_.

images/sestavy1.png

Funkce- Uzavření dokladu/Otevření dokladu

images/skody1.PNGÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze Beta | Verze 10001108 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu