Les 8.01

Statistický výkaz Les 8.01 obsahuje tyto karty:

* 117 - Zaměstnanci

images/stat-801-117.png

* 118 - Bilance holin

images/stat-801-118.png

* 122 - Nahodilá těžba

images/stat-801-122.png

* 120 - Zalesňování a těžba

images/stat-801-120.png

* 119 - Ostatní

images/stat-801-119.png

* 121 - Dodávky dříví

images/stat-801-121.png

* 363 - Pilařská výroba

images/stat-801-363.png

* 123 - Doplňující údaje

images/stat-801-123.png

Pro výpočet statistiky je nutné v následujících seznamech vyplnit určitá pole. V tomto případě v seznamu Dřeviny pole '*8.01 - 120 č.ř.*', přičemž '*8.01.*' značí výkaz 8.01, '*120*' značí kartu '120 - Zalesňování a těžba' a '*č.ř.*' znamená číslo řádku.

* Příklad:

** Seznam dřevin, sloupec 8.01 - 120 č.ř.

** Tímto sloupcem se nastaví, do kterého řádku půjde konkrétní dřevina ve statistice Les 8.01, záložka 120 - Zalesňování a těžba.

** Smrk ztepilý je v této záložce na řádku č.1, do seznamu dřevin do pole 8.01 - 120 č.ř. tedy doplníme u dřeviny Smrk ztepilý hodnotu 1.

images/stat-801-120-drev.png

* Pro [#42-en,Seznam druhu pohybů] jsou to sloupce:

** 8.01 - 119 č.ř.

* Pro [#106-en,Seznam dřevin] jsou to sloupce:

** 8.01 - 120 č.ř.

* Pro [#43-en,Seznam podvýkonů] jsou to sloupce:

** 8.01 - 118 č.ř.

** 8.01 - 120 č.sl.

** 8.01 - 122 č.sl.

** 8.01 - 123 č.ř.

** 8.01 - 363 č.ř.

* Pro [#57-en,Seznam sortimentů] jsou to sloupce:

** 8.01 - 119 č.ř.

** 8.01 - 121 č.ř.

** 8.01 - 363 č.ř.

* Pro [#109-en,Seznam tříd kvality sortimentů] jsou to sloupce:

** 8.01 - 121 č.ř.

Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze Beta | Verze 10001108 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu