Úprava sloupců

*`{fs:18}Zobrazení sloupců`*

images/vyber_sloupcu1.png

V jednotlivých *dokladech, seznamech* je možné si vybrat, které sloupce chcete *zobrazit na panelu*.

Sloupce můžete *vybrat/odvybrat* kliknutím *LT myši* na *tlačítko s hvězdičkou* a *zaškrtnutím/odškrtnutím* zatrhávacích políček u jednotlivých sloupců.

*`{fs:18}Přesun sloupců`*

images/presunsl.1.png

Sloupec přesunete chytnutím *LT myši* za název sloupce a přetáhnutím myší ho vložíte na požadované místo.

*`{fs:18}Šířka sloupců`*

images/sirkasloupcu1.png

Možné je také upravit šířku jednotlivých sloupců, tak že se *přesunete myší na hranici hlavičky sloupce s názvem* a je možné s velikostí sloupce hýbat.

_TIP: Stejně tak lze takto opravovat i šířky jednotlivých oken, aby bylo vidět vše co potřebujete._

_Pozn.: Výše popsaný výběr sloupců, jejich přesun, seřazení a upravení šířky je možné uložit v [#35-en,*Zobrazení*] v Hlavní nabídce._

images/ulozit.png

*`{fs:18}Suma sloupců`*

Sumy určitých sloupců se zobrazují v *dokladech ve spodní části okna*.

images/sumasloupcu1.png

_Pozn.: Při nedostatečné šířce sloupce nemusí být suma vidět celá. V tomto případě se přesuneme myší na sumu a zobrazí se celá._

images/tip.png*Tip:* Pokud vám u některého sloupce chybí suma či průměr, minimum či maximum, stačí PT myši kliknout do sloupce, na panel kde se zobrazují sumy a vybrat, co chcete zobrazit.

Pokud se vám sumarizační panel nezobrazuje a chcete ho přidat, klikněte PT myši na název sloupce a vyberte - Sumarizační panel.

images/spanel2.PNG

_

*Úprava a nastavení desetinného čísla v sumarizačním panelu*

_

*Úprava v panelu (hlavičky a položky)*

Prosím poproste technickou podporu o upravení.

Nejdříve musíme načíst pop.sloupců za třídu- nalezneme v *AKCE*.

Administrátor- popisy sloupců- vyhledáme konkrétní řádek který chceme upravovat.

V případě dvou desetinných míst- Např. Množ.sklad.celk.- přidat *masku*- 0.00 a zvolit *jazyk*-cz

Nezapomeneme smazat nepotřebné pop.sloupců za třídu. Vyfiltrujeme si masku-prázdné a dáme hromadné smazazání.

images/Popisy sloupcu.PNG

*Pokud se vám nezobrazuje desetinná čárka*, je možné, že máte nastavenou anglickou klávesnici. Změnit jí můžete stisknutím: levé ALT + SHIFT.

*Nastavení desetinné čárky v sumarizačním panelu:*

Pokud máte zájem o nastavení desetinného místa např. v množství- l.t.m. ťuknete do sloupce, který chcete nastavit- poté p.t.m. ťuknete přímo do okna(např. množství/množství skladove atd...) které chcete nastavit. Otevře se okno, dole si otevřete -*Nastavit masku pro zobrazení sum.*

Zde zadáte jaké desetinné místo se má zobrazovat a dáte OK - např. 0.00. tak se v sumarizačním panelu nastaví SUMA.

images/nastaveni desetinneho mista.PNGÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení