Seznam LHC/LHP

images/seznamlhc2.png

images/LHP.PNG

images/vykricnik.png *Pozor: * Nastavení tohoto seznamu je velmi důležité pro typování porostů do jednotlivých dokladů.

*Pro export dotací nastavte (přidejte) pole " Je v datovém skladu"*

Pokud nebude nastaveno, automaticky se vyplní 1 (LHP k dispozici v IDC ÚHÚL)

images/seznam-lhc-jevdatovemskladu.PNG

*Výběr je z pěti možností:*

1- LHP k dispozici v IDC ÚHÚL

2- LHP není k dispozici v IDC ÚHÚL

3- LHO k dispozici v IDC ÚhÚL

4- LHO není k dispozici v IDC ÚHÚL

5- LES NEZAŘÍZEN

Pokud zaškrtneme u LHC - *Neplatné lhc* - nebude se při typování dokladů zobrazovat seznam porostů z již neplatných plánu.

Jsou dva způsoby jak můžete porosty do jednotlivých dokladů zadávat:

* *1) Typování do kolonky Porost c. -* pokud vybíráte porosty v *Porost c.* probíhá kontrola na lhc automaticky tak, že porost který není *v plánu* (v lesmistru) v seznamu *Porost c.* vůbec nenaleznete a nemůžete ho tak do kolonky *Porost c.* napsat. Nemusíte mít proto nastavenou *kontrolu na lhp* (zaškrtnutý sloupec *Kontrolovat na lhp*) a není potřeba nastavovat *typování porostů* (kolonky *Porost je konstanta*, *Porost = díl* atd.)

* *2) Typování porostů do kolonek Odd., Díl, Psk a Etáž -* V tomto případě je nutné mít nastavenou *kontrolu na lhp* (zaškrtnutý sloupec *Kontrolovat na lhp*) aby se vám nestávalo, že budete porosty zadávat chybně. Stejně tak je nutné nastavit strukturu vašich porostů v lhp nebo lho. Nastavení této struktury vám ulehčí typování porostů.

*Porost je konstanta -* pokud je v lhp ve všech porostech porost písmeno *a* nebo jiná konstanta (b, c), tak do *Porost je konstanta* napište vaši konstantu (nejčastěji je to a).

*Porost je díl -* varianta kdy je *porost* vždy *totožné* písmeno jako *díl* (např. díl je B a porost je b). V případě, že je struktura vašeho plánu tohoto typu, zaškrtněte tuto volbu.

images/vykricnik.png *Pozor:* Tato volba se neslučuje s volbou *Porost je konstanta*.

*Etáž = psk -* v případě že zaškrtnete tuto volbu, bude se do kolonky *Psk* v dokladech nabízet to co napíšete do kolonky *Etáž* a naopak.

*JPRL mimo lhp na dotaz -* tato volba vám umožní, po potvrzení upozornění, natypovat porost mimo plán i přesto, že máte zapnutou kontrolu na lhp.

images/tip.png*Tip:* Používejte tuto volbu pouze pokud netypujete porosty mimo plán pravidelně.

V případě, že máte více porostů, které nejsou ve vašem lhp/lho, doporučujeme vám přidat si tyto porostu do vašeho plánu pomocí *editačního režimu* v *Lesmistru*. V případě, že tyto porosty do vašeho plánu nepatří, evidujte je jako *porosty bez lhp* např. pod kódem lhc *99*.

==Nastavení formátu porostu pro tiskové výstupy (sestavy)

*Dílec v porost c. -* tato volba by měla být zaškrtnutá pokud chcete, aby se vám dílec zobrazoval v jednotlivých sestavách.

*Porost v porost c. -* pokud je váš porost konstanta není potřeba aby se zobrazoval ve výsledném porost c.

*Psk v porost c. -* psk se obvykle v porost c. nezobrazuje

*Etáž v porost c. -* Etáž je nutné zobrazovat v porost c. aby byl porost kompletní.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení