Adresář

*Společný adresář pro všechny skupiny: zaměstnanci, soukromníci, dodavatelé, odběratelé aj.*

images/Adresar2021.PNG

==Povinné sloupce

Číslo -* do tohoto pole je možné psát jak *číslo* tak *text* (např. 66 nebo its).

images/vykricnik.png* Pozor: **V rámci platnosti se může číslo nebo zkratka vyskytovat pouze jednou!**

images/tip.png *Tip:* zvolte si takové *číslo/zkratku*, které si snadno zapamatujete, protože toho číslo/zkratku budete poté *typovat do dokladů*.

*Platí od -* je to povinný údaj, který je nutné vyplnit

*Zam. -* zde se typuje *A* nebo *N* (je nebo není zaměstnanec) - toto nastavení je důležité pro správnou funkci programu

*Zkrácený název -* musí být vyplněn. Název firmy, zaměstnance.

*IČO/DIČ* - pokud je to firma a není plátcem DPH - nevyplňujeme IČO/DIČ - faktura přijatá se vytvoří automaticky s kódem DPH 0.

Ikonou

images/zobrazsmazradkuikona1.png *Zobrazení smazaných řádků* si můžete zobrazit smazané řádky.

Ikonou

images/zobrazenipolozekikona1.png *Zobrazení položek* si zobrazíte rozklikávací znak (*+* nebo *šipka* na začátku každého řádku) pro zobrazení *položek*.

V adresáři naleznete novou kolonku *specifický symbol*, kde si můžete k jednotlivým adresám doplnit specifický symbol a tento symbol se bude poté vyplňovat do [#60-en,*přijaté faktury*].

K jednotlivým adresám můžete přiřadit typ adresy - zda se jedná o odběratele, dodavatele, dopravce,...Návod na vytvoření typu adres naleznete zde- [#161-en,*Typ adres*]

V adresáři si označíme adresu a v hlavní nabídce - Záznamy\Funkce\Typ adresy -zvolíme požadovaný typ adresy:

images/Typ adres3.PNG

K jedné adrese je možné navolit více Typů adres.

V adresáři pak můžeme adresy jednoduše vyfiltrovat podle typu adres.

*Pokud budete potřebovat obnovit smazaný záznam / adresu. Stačí si zobrazit sloupec ARCH a změnit na písmeno N. Prošlé nebo smazané záznamy jsou označeny číslem 1.*

Záznamy\Hledání

images/Typ adres 4.PNG

K doplnění údajů adresy do nové adresy stačí vyplnit IČO a tlačítkem Registry doplníte ostatní údaje.

images/registry.PNGÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení