Uživatelské

images/uzivatelske new.PNG

==Uživateleské nastavení

images/Uzivatelske nastaveni 2021.PNG

*Zde se nachází důležité uživatelské nastavení -* toto nastavení je pro každého uživatele samostatné (každý uživatel výroby ho může mít jiné)

*V LA41 kopírovat záznam -* zaškrtněte pokud chcete aby se *záznam* stejně jako jiné hodnoty (podvýkon, sortiment) kopíroval stisknutím */* a při kopii celého dokladu se vytvoří položky pod stejným číslem záznamu jako je v originálu.

*Automaticky kopírovat ceníkový kód -* volba po které se bude do kolonky *cen. kód* kopírovat podvýkon.

_Pozn.: aby se ceníkový kód automaticky doplňoval musí být nastaven v [#43-en,*seznamu podvýkonů*]._

*Kontrola dřevina x sortiment a kontrola sortiment x třída -* zatrhněte pokud chcete k jednotlivým dřevinám nabízet jen sortimenty podle nastavení a k sortimentům jen třídy kvality podle nastavení.

_Pozn.: Toto nastavení naleznete v [#57-en,*seznamu sortimentů*]. Aby toto nastavení fungovalo je potřeba nejdříve zadat *dřevinu* a potom se k vybrané dřevině nabídnout nastavené *sortimenty*._

*Používat počty kusů u kulatiny -* po zaškrtnutí této volby se v [#27-en,*L10*] aktivují sloupce *Odden. ks. a Celkem ks.* a budete moci využívat *hromadného kubírování kulatiny.*

*Zobrazit funkce hromadné uzavření/otevření vybraných dokladů -* v záznamech se vedle ikon *Uzavření* a *Otevření dokladu* zobrazí ještě ikony *Hromadné uzavření* a *Hromadné otevření*.

*Počet řádků v rozbalovací nabídce -* zadáním menšího počtu řádků omezíte velikost *rozbalovacích combo boxů* při typování dokladů a také v jiných pořadačích. Nelze zrušit zcela nejmenší počet je jeden řádek.

*Třídění položek v dokladech LA -* zaškrtněte chtete - li umožnit *třídění* v položkách dokladů LA

*Možnost úpravy vzniku holiny -* povolení editace vzniku holiny a zalesnění v kartě *nezajištěné kultury* v Lesmistru.

*Ve skladu dříví využít doklad 53 -* kdo si zatrhne tuto volbu, bude se mu sklaďák počítat z *vlastních dokladů LA53*. Po provedení měsíční uzávěrky se stav skladu narovná na doklady *LA43* typované na ústředí.

*Šířka navigátoru -* zde si můžete přednastavit šířku navigátoru v pixelech

*Automatický refresh -* zaškrtnutím nastavíte autom. refresh.

Již nebude nutné dávat refresh ručně ať už klávesovou zkratkou *Ctrl + R* nebo v ikonou v *Zobrazení*. Nastavením času určíte, jak často se bude refresh provádět. (5, 10 a 20 s)

images/vykricnik.png

*Pozor:* Pokud se vám váš počítač zdá pomalý. Automatický refresh by vám mohl počítač a program Výroba4000 ještě více zpomalit.

Je také zbytečné nastavovat, pokud refresh na nic nepotřebujete. (nemáte replikace aj.)

==Spustit po startu

images/uzivnast2.png

Názvy pořadačů které chcete spustit po startu.

== Filtr na doklady

images/uzivnast3.png

Nastavení za jaké období chcete zobrazovat doklady v jednotlivých pořadačích.

images/tip.png*Tip:* Pokud máte velké množství dat je vhodné si nastavit zobrazování dat za *rok nebo i měsíc*. Pořadače se vám budou rychleji otevírat. Pokud si budete chtít zobrazit všechna data, jednoduše si v horním panelu nabídky v [#35-en,*Zobrazení*] překliknete *Záznamy za období*.

==Lesmistr

images/uzivatelske lesmistr 2021.PNG

==Mapy - ForesterWin

images/uzivatelske-mapy2021.PNG

Port server- 12122

Port client- 12121

==Export

images/uzivatelske-export-2021.PNG

==Správa DB

images/uzivatelske- sprava db2021.PNG

==Odesílání zprávy

images/Odesilani zpravy-la41 a la51.PNG

*Odeslat email*-zaškrtněte.

*Předmět emailu*- doplňte.

*Text e-mailu*- napište krátkou zprávu/text.

*Zobrazit email pro řešitele*- zaškrtněte.

*Složka na přílohy*- doplňte cestu, kam se budou přílohy ukládat.

*Odeslat sms* - zaškrtněte, pokud si přejete odesílat sms na telefon.

*Text sms* - doplňte informační text, že byl odeslán nový email.

*

Např: viz foto

*

images/odesilani zpravy2021.PNGÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení