Porosty mimo lhp

Zde si můžete zadat *porosty mimo lhp* a tyto porosty poté vygenerovat do nového nebo již existujícího lph.

images/porosty mimo lhp1.PNG

* *1) Vygenerování do již existujícího lhp -* lhp již musíte mít zadáné v [#104-en,*seznamu lhc/lhp*] a můžete rovnou daný kód lhc vybrat a zadat pod něj nový porost.

images/vykricnik.png

*Pozor:* Zadávejte nový porost do již existujícího plánu pouze pokud tam skutečně patří (byl zakoupen apod.) Aby se vám to v jiném případě nemíchalo s vaší LHE.

* *2) Vygenerování do nového lhp -* v prvním kroku je nutné si v [#104-en,*seznamu lhc/lhp*] zadat nové číslo lhp a poté je již možné toto číslo vybrat v kódu lhc a zadávat jednotlivé porosty.

images/tip.png

*Tip:* Pokud se jedná o porosty mimo plán, zadejte si do *seznamu lhc/lhp* např. lhc 99 - mimo lhp.

==Funkce

images/pormimolhpfunkce1.png

*Hromadná změna -* v tomto případě slouží např. k hromadné změně lhc u jednotlivých porostů.

Pomocí rychlého filtru si vyberte porosty u kterých chcete lhc změnit a poté proveďte změnu u *prvního řádku*. Řádek *uložte* a *postavte se na pole Kód lhc*, který jste změnili. Poté můžete zmáčknou *hromadnou změnu* a kód lhc se změní u všech *vyfiltrovaných* řádků.

images/vykricnik.png

*Pozor:* musíte stát na poli, které chcete změnit. Pokud by jste např. stáli na poli *Oddělení* přepíše se vám u všech vyfiltrovaných řádků pole *oddělení*.

*Vygenerovat porost do lhp -* vygeneruje konkrétní porost (řádek na kterém stojíte) do lhp. Takto vygenerovaný porost poté uvidíte pod daným lhc v *Lesmistru* a můžete za něj vést LHE a bilanci holin.

*Vygenerovat vybrané JPRL do lhp -* vygeneruje vybrané porosty do lhp. Porosty můžete vybrat pomocí [#13-en,*filtru*] nebo zatržením pole *Výběr*.

images/tip.png

*Tip:* Používejte funkci *vygenerovat do lhp* v případě, že chcete za daný porost vést *lesní hospodářskou evidenci*, *bilanci holin*, chcete aby se vám porost zobrazoval v [#75-en,*sestavách*] a chcete používat funkci [#104-en,*kontroly porostů*].

*Když je porost vygenerován-* otevřeme Hospodářskou knihu, v té si najdeme zadaný porost. Překlikneme se na: Náhled na HK a zde můžute porost upravit.

*POZOR:* Zde je potřeba požádat o povolení Vzdálené podpory.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení