*NASTAVENÍ*

*Dotace B*, *Dotace D* a *Dotace I* - je přednastaveno - nutno zkontrolovat *Platí do*.

- v seznamu LHC je kvůli dotacím potřeba mít zaškrtnuto - VSTUPUJE DO DOTACE.

*Pro export dotací nastavte (přidejte) pole " Je v datovém skladu"*

Pokud nebude nastaveno, automaticky se vyplní 1 (LHP k dispozici v IDC ÚHÚL)

images/seznam-lhc-jevdatovemskladu.PNG

*Výběr je z pěti možností:*

1- LHP k dispozici v IDC ÚHÚL

2- LHP není k dispozici v IDC ÚHÚL

3- LHO k dispozici v IDC ÚhÚL

4- LHO není k dispozici v IDC ÚHÚL

5- LES NEZAŘÍZEN

images/Vstupuje do dotace.PNG

V samotné dotaci nenastavujete - *Typ dotace*. Program si sám vybere dle přiřazení v podvýkonech.

*Pokud máte více OLH na jeden kraj:* v Navigátoru- Lesmistr (Hospodářská kniha)- záložka Olh: založte pro všechny Olh na které chcete čerpat dotaci a uložte.

images/OLH nastaveni.PNG

Následně v hospodářské knize vyfiltrujte konkrétní Lhc a tlačítkem v Záznamech- *Přiřazení OLH* přiřaďte.

Pokud žádáte dotace jen pro jedno LHC- nic nenastavujete.

*Smrk ztepilý se podporuje pouze na stanovištích v 5. lesním vegetačním stupni a v lesních vegetačních stupních vyšších (na nižších LVS je SM podporován pouze na těchto SLT: 0G, 0R, 0Y, 2G, 3G, 3R, 4G a, 4R)*

*Pokud je to smrk (SM) - a LVS menší než 5, tak nejde do dotace (kromě LT:)*

*Pokud chcete žádat o příspěvek se vztahem k SLT na SLT, které neodpovídá SLT uvedenému v hospodářské knize dané porostní skupiny, upravte v dokladu LA41 SLT a až potom proveďte výpočet žádosti.*

*Minimální hektarové počty* - standardně bývá přednastaveno - lze vyhledávat podle zkratky dřeviny i podle zkratky dřev.vyhláška.

images/min.hektarove pocty.PNG

*Přednastavené hodnoty pro dotace -* vyplňte si zde svoje údaje, adresu a ty se vám poté budou doplňovat do jednotlivých vytvořených dotací.

*Nově doplnit jméno OLH*-(bez Titulu), *Typ osoby* - (FO,PO,vlastník), lze nastavit v přednastavených hodnotách uživatele.

*Pod Skuteční vlastníci (Dříve pole Podílníci) musí být vyplněno:* Jméno a příjmení, datum narození, RČ, adresa a podíl. (státní občan. je nepovinné)

images/skutecnyvlastnik.PNG

*Identifikace dotace - rozšířené podvýkony -* pokud se dostanete do situace, kdy potřebujete k jednomu podvýkonu nastavit *více identifikací dotací*, je možné zde provést toto nastavení.

_Pozn.: Pokud má mít daný podvýkon dvě různá nastavení. Je nutné pro něj zadat dva různé řádky._

images/tip.png

*Tip:* V případě že má podvýkon pouze *jedno nastavení dotace*, zadává se toto nastavení v seznamu [#43-en,*podvýkonů*].

Dotace počítají i s opravnými *doklady se zápornou hodnotou* ( plocha, množství). Záznamy\Funkce\Záporné hodnoty

images/Dotace zaporne.PNG

images/tip.png*Tip:*

Plocha se k oplocence dává jen jednou - ideálně ke stavbě, případně k prvnímu jinému podvýkonu ze skupiny "oplocenka".

Když mááte v psk 5 oplocenek, tak stačí vykázat v prosinci jedním řádkem kontrolu a máte splněno za všech 5 oplocenek.

images/tip.png*Tip:* Při vykázání činnosti do LA41 se automaticky vyplní LT a SLT uvedené v hospodářské knize. V případě, že chcete zadat jiný než převládající LT/SLT, změňte LT. SLT se automaticky upraví podle nového LT. Tento údaj bude použit pro výpočet dotačních nároků.

images/tip.png*Tip:* Pokud žádáte o dotace ze zajištění, musí být plocha v dokladu LA41 rozdělená na jednotlivé dřeviny. Do dokladu doplňte plochu, porost. skupinu, index holiny.

images/tip.png*Tip:* *V jedné žádosti o dotace lze vypočítat jak příspěvky BDI, tak sazbu B.d.3 (Následná péče) tímto postupem:*

*a)* V hlavičce nastavte období pro výpočet BDI, spusťte výpočet BDI.

*b)* V hlavičce upravte období např. na 2019/1 - 2021/12, uložte tuto změnu, spusťte výpočet Následná péče.

Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení