Velký filtr

==Vlastní filtr

`{fs:16}vlastni filtr vytvoříme buď uložením filtru z výběru nebo vytvořením úplně nového vlastního filtru`

*`{fs:17}Uložení filtru z výběru:`*

`{fs:16}S pomocí nějaké z předchozích možností filtrování si vyfiltrujeme určité hodnoty.`

`{fs:16}Pro vytvoření vlastního filtru z těchto hodnot vybraných přímo v seznamu porostů klikneme ve spodním panelu vpravo na tlačítko` *`{fs:16}Prefilter...`*.

`{fs:16}Zobrazí se nové okno` *`{fs:16}Filtry`* `{fs:16}s naším filtrem.`

images/filtryokno1.png

`{fs:16}Do první kolonky` *`{fs:16}Popis výběru`* `{fs:16}napíšeme název filtru a do druhé jeho zkratku`.

Zaškrtnutím políčka *Zobraz na panelu* se bude vlastní filtr zobrazovat v navigačním panelu ve [#20-en,*filtrech*].

`{fs:16}Nakonec vlastní filtr uložíme tlačítkem` *`{fs:16}Ulož filtr`*.

==Nový vlastní filtr

`{fs:16}Vlastní filtr můžeme vytvořit také zadáním hodnot přímo do okna` *Filtry*.

`{fs:16}Po kliknutí na` *`{fs:16}Prefilter`* `{fs:16}se zobrazí okno` *`{fs:16}Filtry`*.

_`{fs:15}Pozn.: Pouze v případě že není aplikovaný žádný filtr, jinak se v okně Filtry zobrazí daný filtr. Všechny filtry zrušíme kliknutím na křížek.`_

images/zrus.filtr.1.png

images/filtryokno1.png

`{fs:16}Vlastní filtr zadáme kliknutím na` *`{fs:16}klikni pro přidání nové podmínky`*.

`{fs:16}Ve` `{fs:16,c:green}výběr` `{fs:16}vybereme, který sloupec chceme filtrovat.`

`{fs:16}V` `{fs:16,c:brown}je rovno` `{fs:16}vybereme podmínku.`

`{fs:16}Do` `{fs:16,c:blue}prázdný` `{fs:16}vyplníme hodnotu filtru.`

`{fs:16}Kliknutím na tlačítko` *`{fs:16}Filtr`*

`{fs:16}máme možnost přidat další` *`{fs:16}podmínku`* `{fs:16}nebo` *`{fs:16}skupinu`* `{fs:16}nebo` *`{fs:16}vše smazat`*.

`{fs:16}Kliknutím na tlačítko` *`{fs:16}...`* `{fs:16}u jednotlivých řádků můžeme přidávat` *`{fs:16}podmínku, skupinu nebo řádky mazat`*.

images/tlacitko_radek1.png

`{fs:16}Námi zadaný filtr spustíme kliknutím na tlačítko`

images/ikonka_proved.png

`{fs:16}Pokud chceme filtr` *`{fs:16}uložit`* `{fs:16}pro další použití, stejně jako u uložení filtru z výběru, zadáme v seznamu výběrů` *`{fs:16}název filtru, zkratku, zaškrtnutí/odškrtnutí zobrazování na panelu`* `{fs:16}a pro konečné uložení klikneme na`

images/ulozitfiltr1.png

`{fs:16}Tlačítko` *`{fs:16}zpět`* `{fs:16}slouží k zavření okna filtrů.`

images/ikonka_zpet.pngÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení