Práce se záznamy

images/seznamvlastnikuoprava3.png

`{fs:16}V jednotlivých` [#18-en,*`{fs:16}pořadačích`*] `{fs:16}můžete vytvářet nové řádky, upravovat je, ukládat a mazat.`

`{fs:16}Můžete zde využít funkcí` [#13-en,*`{fs:16}filtrování`*]`{fs:16},` [#11-en,*`{fs:16}seřazení dat`*] `{fs:16}a` [#10-en,*`{fs:16}výběru sloupců`*].

==`{C:#F0F0E8}Úprava záznamů`

images/new.png

*`{fs:18}Nový -`* `{fs:16}Kliknutím na tuto ikonku se na konci seznamu vytvoří` *`{fs:16}nový řádek`*.

`{fs:16}Nový řádek můžete vytvořit také` *`{fs:16}klávesovou zkratkou Ctrl + N v hlavičce dokladů a seznamech a Ctrl + Insert v položkách dokladů.`*.

_`{fs:15}Pozn.: V tomto případě musíte stát v posledním řádku seznamu.`_

images/novyradekposledni2.png

`{fs:16}Řádek upravíte kliknutím na ikonku`

images/edit_1.png

*`{fs:18}Úprava`*

`{fs:16}Další možností je použití klávesy` *`{fs:16}F2`*.

`{fs:16}Řádek` *uložíte* kliknutím na ikonku

images/save.png

*`{fs:18}Uložit`*

`{fs:16}Nebo klávesovou zkratkou` *`{fs:16}Ctrl + S`*.

`{fs:16}Ikonkou`

images/delete.png

*`{fs:18}Smazat -`* `{fs:16}smažete řádek, ve kterém stojíte (je označený).`

`{fs:16}Řádek můžete smazat také klávesovou zkratkou` *`{fs:16}Ctrl + Delete`*.

==`{C:#F0F0E8}Tisk`

images/preview.png

*`{fs:18}Opis záznamů -`* `{fs:16}zobrazíte` *`{fs:16}okno Tisk náhledu`* `{fs:16}pořadače ve kterém se zrovna nacházíte.`

`{fs:16}V tisku náhledu je možné doklad, seznam dále` *`{fs:16}upravovat, vytisknou, uložit nebo exportovat do pdf aj`*.

images/uprava nahledu2.png

images/print.png

*Tisk stránky -* otevře se okno Tisk a můžete seznam, doklad aj. vytisknout.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení