Uživatelé

images/Uzivatele3.PNG

Zde můžeme zadat nového uživatele a nastavit právo na VLLU, popř. právo na www, jazyk,možnost zobrazovat ceny v sestavách, ...

*Uživatel* - příjmení (a jméno) konkrétního uživatele.

*Uživatelské jméno *- uživatelské jméno jak se přihlašuje do Vyro4000 - přijmení velkými písmeny bez diakritiky.

*Heslo* - nezadáváme, doplní se automaticky skryté pod * ( IBExpert - Tables - UZIVATELE).

*Kód lhc *-

*Styl* - doplní se podle vybraného stylu zákazníka - [#35-en,*Zobrazení/Styly*].

*Upravovat pohledy* - zaškrtneme pokud chceme aby měl uživatel možnost v jednotlivých pořadačích přidat/skrýt sloupce nabídky.

*Dat. platnosti licence* - zpravidla nastavujeme na rok, všem uživatelům v jedné firmě stejně.

*Dat. posl. aktualizace* -

*Stanice *- přiřadíme uživateli konkrétní stanici na které bude výrobu spouštět ( Nastavení/Stanice).

*PC - poslední spuštění* -

*Kontrola na disk *- nastavujeme pouze po načtení HDD kódu u konkrétní stanice uživatele a pouze tehdy pokud není HDD kód nula ( Nastavení/Stanice).

*Maximální počet spuštění* - nastavujeme zpravidla 10000.

*Počet spuštění *- generuje se podle skutečného počtu spuštění Výroby4000 uživatelem.

*Dat. posledního spuštění* - generuje se podle skutečného datumu posledního spuštění Výroby4000 uživatelem.

*Dat. dočas. prodloužení lic.* - pokud skončí platnost licence, může si ji uživatel sám prodloužit o lhůtu 15 dní. V této lhůtě musí zkontaktovat Itersoft.

*Právo na záznam *- zde nastavuje právo - VLLU - pokud má uživatel mít omezená práva na úsek ve Výrobě4000. Dále pak musíme nastavit v [#171-en,*Seznamy/Vazba mezi uživatelem a úsekem*] - konkrétní úsek/y k uživateli.

*Právo na změnu sazby* -

*Skupina uživ.1, Skupina uživ.2, Skupina uživ.3* - zde můžeme uživatele přiřadit do jednotlivých skupin uživatelů ( hajní, vedení, účetní,..), [#182-en,*skupiny*] pak zadáváme např. ve tvorbě nabídky.

*Právo na záznam Lesmistr* - zde nastavuje právo - VLLU - pokud má uživatel mít omezená práva na úsek v Lesmistru. Dále pak musíme nastavit v [#171-en,*Seznamy/Vazba mezi uživatelem a úsekem*] - konkrétní úsek/y k uživateli.

*V sestavách zobrazovat ceny odvozu* - musíme mít zaškrtnuto pokud chceme, aby tento uživatel měl možnost vidět ceny odvozu v sestavách ( po domluvě se zákazníkem - jednotlivým hajným to nenastavujeme).

*Závod* -

*Úsek *-

*Právo na www* - doplníme - *A *- pokud chceme aby zákazník měl možnost zobrazovat informace z Výroby4000 na webovém rozhraní.

*Jazyk *- u konkrétního uživatele můžeme nastavit jiný jazyk ve kterém se mu budou zobrazovat - názvy pořadačů v navigátoru,názvy sestav,...

*Od verze 9000515.2 lze zvolit uživatele aktivního a neaktivního.

*

- Aktivní uživatel x

- Neaktivní uživatel ´´

Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení