verze 8000919

[#125-en,*Nakoupené PL*] a [#126-en,*Vlastní a vygenerované*] - přidána funkce - Uložit/Otevřít doklad.

- [#125-en,*Průvodní listy nakoupené*] a [#126-en,*Průvodní listy vlastní a vygenerované*] - nová funkce -Otevři původní PL

- v hlavičkách dokladů - *přidán sloupec Dřeviny*,zvýšen počet znaků v názvu průvodního listu na 50

- v položkách nová záložka - *Vygenerované PL a Pohyby*

- Do průvodních listů přidána nová záložka - *Přehled položek*

- [#35-en,*Zobrazení*] - *Uložit jinak *- uložit pohled k pořadači ( do této verze šlo pouze uložit pohled k uživateli)

*Výpočet škody způsobené na lesích:*

[#110-en,Výpočet škod způsobené na lesích]

Přidána funkce

- Uzavření dokladu

- Otevření dokladu

[#74-en,*Sklad materiálu*]

Přidána záložka- Pohyby

Přidána položka- Převodky

[#57-en,*Sortimenty*] - přidány nové typy sortimentů -

*Š* - Štěpka

*T* - Klest

*Z* - Zvěřina

[#35-en,*Zobrazení *]- *Panely* - zde je možnost zobrazit v daném pořadači panely z Lesmistra.

[#139-en,*Hospodářská kniha*] -*Náhled na HK* - Záznamy -nové funkce - Úprava a Smazat porost - právo má jen administrátor.

- [#22-en,*Doklad LA41*]- *plocha* se zobrazí oranžově, pokud je natypovaná plocha větší než skutečná plocha porostu.

- [#77-en,*Obchodní smlouvy*] - nově možnost - *Uzavřít/Otevřít doklad*

-[#105-en,*Dotace*] - *Minimální hektarové počty* - lze vyhledávat podle zkratky dřeviny i podkle zkratky dřev. vyhláška

- [#105-en,*Dotace*]- přidána funkce na opravný doklad s mínusovou položkou- ZÁPORNÉ HODNOTY- Najdeme v Záznamy\Funkce\Záporné hodnoty..

- [#-en,*Správa\Nastavení programu\Společné*] - Doklady - možnost zaškrtnout - *LA43 - množství pomocné vyplňovat ručně*

- [#75-en,*Tiskové centrum*] - tlačítko na skrytí seznamu úseků

- [#35-en,*Zobrazení*] - u vybraného pořadače možnost nastavení panelů z Lesmistra ( Hospodářská kniha, Porosty, Těžěbní činnost, Pěstební činnost).

- [#139-en,*Lesmistr\Hospodářská kniha*]- proklik z porostu do Lesnických map

*VLOŽIT ZÁZNAM MEZI OSTATNÍ ZÁZNAMY*

-Pokud je potřeba vložit záznam mezi již vytvořené záznamy - klikneme pravým tl. myši do sloupce záznam a zvolíme - Vložit položku, posunout položku nahoru nebo posunout položku dolů. Vložit záznam lze jen pokud není doklad uzavřený. Lze u dokladu: LA41,LA43,LA44,LA45,LA46.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení