Úvod

*Vítejte v centru nápovědy LHE Výroba 4000.*

*LHE Výroba 4000 je nová generace časem a uživateli prověřeného systému LHE Výroba 3000. Dobrého jsme se přidrželi, složité jsme zjednodušili. Maximálně jsme využili nových možností, které přináší použité moderní databázové prostředí. Věříme, že Vám nová Výroba přinese další úspory času i lepší přehled nad Vaším hospodařením.*

*Na tomto místě najdete pomoc pro Vaše první kroky v programu ale i kdykoli později. Budeme usilovat o to, aby byla nápověda dostatečně podrobná a vždy aktuální. Pokud byste přesto našli nějaké nesrovnalosti, budeme Vám vděční, když nám o tom podáte zprávu na adresu napoveda@itersoft.cz.*

*Přejeme mnoho úspěchů a spokojenosti při využívání našich lesnických systémů.*

*© IterSoft s.r.o. Choceň, lesnické a geografické informační systémy

LHE Výroba 4000 - komplexní nástroj pro vedení lesní hospodářské evidence.

www.itersoft.cz*

`{fs:16}Nápověda je rozčleněna do čtyř hlavních částí,` [#4-en,*`{fs:16}Horní panel nabídky`*]`{fs:16},` [#5-en,*`{fs:16}Navigační panel`*]`{fs:16},` *`{fs:16}Pořadače`* `{fs:16}a` [#14-en,*`{fs:16}Spodní lišta`*].

`{fs:16}S orientací v programu vám pomůže kapitola` [#3-en,*`{fs:16}Členění hlavní obrazovky`*]`{fs:16}, kde jsou popsané hlavní části programu.`

`{fs:16}Pomocí odkazů v textu lze snadněji nalézt, co vás zajímá.` `{fs:16}Odkazy vypadají` [#2-en,*`{fs:16}takto`*]. `{fs:16}Na předchozí stranu se dostanete tlačítkem` *`{fs:16}zpět`* `{fs:16}v prohlížeči, na myši nebo klávesou` *`{fs:16}Backspace`*.

`{fs:16}Takto vypadající kapitoly`

images/nerozkliknkap1.png

`{fs:16}lze dvojklikem myši rozbalit a zobrazit podkapitoly.`

images/rozklkap1.png

`{fs:16}Věříme, že pro Vás bude tato nápověda přínosem. V případě že v ní něco nenajdete nebo si nebudete vědět rady, kontaktujte nás prosíme na e-mail nebo na telefon uvedený ve spodní části obrazovky.`Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení