=Projekty - Doklad LA51

Doklad LA51. Typují se totožně jako doklady LA41. Zadáváte zde váš plán prací.

images/vykricnik.png Pozor: Aby vám fungovaly projekty musí být v [#43-en,*seznamu podvýkonů*] vyplněn sloupec Skupina proj. Do tohoto sloupce zadejte libovolnou zkratku (např. PROR, ZAL, TEZ) a takto přiřaďte jednotlivé podvýkony (které chcete zahrnovat do projektů) do skupin. Tyto skupiny podvýkonů se poté porovnávají v přehledu Projekty.

*Nastavení- zobrazení panelů

*

Akce-Konfigurace- Konfigurace pořadače- zaškrtnete Lesmistr

*Poté nastavit:* v Zobrazení-Nastavení-přidám

*a)* Seznam porostů a dřevin

*b)* Hospodářská kniha

a dám Uložit pozice.

*Pokud máte Lesnické mapy je důležité nastavit správně* ve Vyro4000: nastavení- Společné-Synchronizace- Port client: musí odpovídat v Lesnických mapách Příchozí port ( v Lesnických mapách ho najdete v Předvolby, záložka Výroba)

A port server ve Vyro4000 musí odpovídat Odchozímu portu-Výroba v Lesnických mapách. Pro lepší představu - Viz foto:

images/import zakresu nastaveni2.PNG

*U dokladu LA51:*

*Máme tři možnosti jak dostat úkol do dokladu LA51:

*

a) *JPRL* - porosty si vyfiltrujeme (např. prořezávku)

b) *Zákresem*- ( např. udělám si zákres na tabletu (fgps), který si naimportuji z tabletu do FWIN (lesnické mapy). Ve _Vyro4000 si stáhneme všechny zákresy- Správa- Import zákresů._

*c) **Položky LA* - např. z položek loňského roku

*Zákres lze také vkládat _CTRL + dvojklik_.

Nejprve si vytvořte hlavičku dokladu, V položkách přidejte číslo záznamu, Podvýkon a a Druh pohybu, následně můžete vkládat zákresy do položek.

images/vkladani ukolu.PNG

1) _Vytvořit úkol_

2) _Vložit úkoly_

3) _Vložit Jprl_

*Nebo lze vkládat úkol dvojklikem + CTRL.*

Nastavení Konfigurace LA51 (Projekty):

*Úkoly- Pořadač pro úkoly / projekty - Nastavím CRM Úkoly*

images/projekty ukoly.PNG

*Projekty:*

*Typ dokladu 1:* 41

*Počet let zpět pro zobrazení dat LA:* napíšte číslo

( toto nastavení je na uživateli)

*Zobrazit panel položek LA: * Zobrazí panel položek LA v seznamů porostů a dřevin. Položky LA - používáme jen v LA51(Projekty). _Není ale nutností, jen pokud to uživatel vyžaduje._

images/Projekty nastaveni.PNG

*Vpravo v panelu – jprl najdete tyto záložky:*

- JPRL

- Dřeviny

- Zákresy

- Pozn.

- Položky LA

*Nastavení- společné - projekty:*

*LA51 - druh pohybu pro těžební práce*. Obvykle 1.

*LA51 - druh pohybu pro pěstební práce*. Obvykle 8.

*LA41 - druh pohybu pro těžební práce*. Obvykle 1.

*LA41 - druh pohybu pro pěstební práce*. Obvykle 8

images/nastaveni projekty3.PNG

*Nastavení: Společné - Doklady:*

**Typ úkolu - projekt**

Pokud chybí v nastavení Projekt, můžeme ho donastavit. V navigátoru si najděte *CRM*- TYP ÚKOLU: Dějte vytvořit nový. Zkratka bude PROJ a název bude PROJEKT. Viz foto:

images/typ ukolu dopln.PNG

*Generovat úkoly z LA51 (projekty)*

Nastavení nově najdete v: Uživatelské- Uživatelské nastavení- Generovat úkoly z LA51 (projekty)

images/typ ukolu1.PNG

*U úkolů-* uživatel může úkol označit jako *SPLNĚNO* nebo *SCHVÁLIT*. Provádí se P.T.M.

*Pokud si přejete doklady schvalovat je nutné nastavit ZDE:*

_Nastavení - Společné - Doklady - Schvalování dokladů_

*U dokladů LA41: Záznamy- úkoly vkládáme IKONOU:*

images/vkladani ukolu.PNG

1) _Vytvořit úkol_

2) _Vložit úkoly_

3) _Vložit Jprl_

*Nebo lze úkol vkládat: _CTRL + dvojklik_.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení