Sazby B

images/vykricnik.png *Pozor: *Pro příspěvky platné od roku 2022 je nutné přenastavit identifikace sazeb v tabulce podvýkonů.

*Přirozená obnova B.a.1 / B.a.2 *

IDF: B-a-12

*Umělá obnova síjí B.a.3 / B.a.4 *

IDF: B-a-34

*Umělá obnova sadbou první ( B.b.1 až B.b.6) *

IDF: B-b-16

*Zajištění lesních porostů B.d.1 / B.d.2*

IDF: B- d- 12

Viz: Foto

*Pro příspěvky na obnovu doporučujeme používat* [#275-en,*Průvodní listy*]

images/dotaceB2022.PNG

images/vykricnik.png *Pozor:* U titulů *B.d.1 a B.d.2* je nutné po výpočtu vymazat řádky s umělým zalesněním sadbou s rokem výsadby 2019 a následující roky

(využijte funkci Hromadné smazání). Tyto položky budou použity ve výpočtu B.d.3 - Následná péče o lesní kultury.

*Platné sazby od 1.1.2022* Standardně bývá přednastaveno.

images/DotaceB-2022.PNG

images/tip.png*Tip:* *V jedné žádosti o dotace lze vypočítat jak příspěvky BDI, tak sazbu B.d.3 (Následná péče) tímto postupem:*

*a)* V hlavičce nastavte období pro výpočet BDI, spusťte výpočet BDI.

*b)* V hlavičce upravte období např. na 2019/1 - 202X/XX, uložte tuto změnu, spusťte výpočet Následná péče.

images/tip.png*Tip:* V dotacích si lze zvolit plochu, množství nebo zaškrtnout oboje. Je potřeba si zapnout v Zobrazení:* Zobrazit záhlaví*: Nastaví administrátor. Pokud potřebujete doplňovat Množství i plochu, zaškrtněte u konkrétní sazby ve sloupci: *Typ výpočtu:* Vyplnit mn. i pl. Jedná se pouze jen o některé dotace!!! *B.o.1 - pokud zadáváte délku oplocenek v metrech, vyplňte si v poli "Typ sazby": "km"* *a nezapomeňte mít doplněnou i MJ v dokladech.*

Nutné vždy nastavovat s uživatelem!!!

images/typ vypoctu foto.PNG

images/tip.png*Tip:*

Plocha se k oplocence dává jen jednou, jde o *B.d.3* - ideálně ke stavbě, případně k prvnímu jinému podvýkonu ze skupiny "oplocenka".

Když máte v psk 5 oplocenek, tak stačí vykázat v prosinci jedním řádkem kontrolu a máte splněno za všech 5 oplocenek.

*B.o.1 - pokud zadáváte délku oplocenek v metrech, vyplňte si v poli "Typ sazby": "km"* *a nezapomeňte mít doplněnou i MJ v dokladech.*

*Pokud typujete podvýkon se sazbou na hektar -* je nutné v dokladech LA vyplňovat plochu. Pokud bude vyplněné pouze množství (bez plochy), tak se příspěvek nevypočítá.

*V sazby B:* musí být doplněn *TYP SAZBY- NPECE*

images/sazby3-zahlavi.PNGÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení