Doklad LA41 - Výrobně-mzdový doklad

Tento doklad slouží hlavně k typování *lesní hospodářské evidence* od těžeb, přibližování po sadby, prořezávky aj.

U tohoto dokladu lze typovat jak *výrobní*, tak *mzdovou* část dokladu a záleží už jen na vás, jak moc do hloubky chcete jednotlivé úkony zaznamenávat.

images/LA41-2018.PNG

*Od verze 1000320 je v hlavičce dokladu Poznámka a Doklady L10.* Viz foto:

Dvojklikem na doklad L10 v hlavičce dokladu LA 41 se otevře vybraný doklad L10.

images/Proklik z LA41 do L10.PNG

Typování dokladu jako takové je popsané v kapitole [#28-en,*Doklady LA*].

Výrobní část dokladu

*Hlavní sloupce*

*Dr. poh. [#42-en,(druh pohybu)] -* udává výpočet skladů

*Podvýkon -* do tohoto sloupce zapisujeme *zkratku podvýkonu*, což je výkon-podvýkon (např. 11-11), sloupec výkon se poté doplní automaticky. [#43-en,*Podvýkon*] udává výpočet lesní hospodářské evidence a bilance holin.

*Výkon -* pokud mám ve [#74-en,*skladu materiálu*] nastaven v seznamu výkonů konkrétní výkon, bude se mi při typování dokladů ve výrobcích automaticky zobrazovat jen ten výrobek(sadba/materiál), u kterého je ve skladu materiálu tento výkon uveden.

*Index holin -* je to *pořadové číslo holiny v rámci jednoho porostu*. Musí být vyplněn v případě, že vykazovaný podvýkon ovlivňuje bilanci holin (nastavení v [#43-en,*seznamu podvýkonů*] ve sloupci BH).

*Pokud se IH (Index holin) nevyplní, tak se automaticky doplní číslo 1.*

*Lokalita -* lokalitu je nutné vyplňovat, pokud je možné daný [#42-en,*druh pohybu*] použít na více lokalitách (např. manipulace je možná na P, OM i ES)

*Plocha* - Pokud natypujeme plochu větší než je skutečná plocha porostu, pole plocha se zabarví oranžově. (obrázek níže)

*Den ukončení práce -* nastavujeme 1-31

images/Plocha.PNG

*JPRL - *po zadání se automaticky načte jméno majitele. ( Platí od verze - 8000627).

Pozn.: Více o uvedených výpočtech a nastavení naleznete v jednotlivých [#30-en,*seznamech*].

Mzdová část dokladu

*Hlavní sloupce*

*Záznam -* udává, jak se bude počítat mzdová část dokladu. *Řádky se stejným číslem záznamu se sčítají.*

Pokud je potřeba vložit záznam mezi již vytvořené záznamy - klikneme pravým tl. myši do sloupce záznam a zvolíme - *Vložit položku*, *posunout položku nahoru* nebo *posunout položku dolů*. Vložit záznam lze jen pokud není doklad uzavřený. Lze u dokladu: LA41,LA43,LA44,LA45,LA46.

*Typ prac. (typ pracovníka)* - zaškrtávací pole v tomto sloupci určuje, jestli je pracovník *zaměstnanec* (zatrženo) nebo *firma* (odtrženo).

V Adresáři musí být vyplněno *IČO/DIČ* - pokud je to firma a není plátcem DPH - nevyplňujeme IČO/DIČ - faktura přijatá se vytvoří automaticky s kódem DPH 0.

*Druh odměn -* tento sloupec je zásadní pro výpočet mzdy. Nastavení výpočtů jednotlivých druhů odměn naleznete v seznamu [#44-en,*Druhy odměn*]. Podle tohoto nastavení se vypočítá *částka*.

*Prémie, náhrada a příplatek -* druhy odměn pro tyto výpočty nastavíte v [#36-en,*konfiguračním formuláři*] umístěném v _Hlavní nabídka > [#36-en,*Akce*]._ Pro výpočet je také nutno typovat *sazby prémií, náhrad a příplatků*.

*Částka celkem -* částka + prémie + náhrady + příplatky.

images/vykricnik.png *Pozor:* sloupce *částka, prémie, náhrada, příplatek a částka celkem* se nevyplňují. K jejich výpočtu dojde při [#28-en,uzavření dokladu]. Pokud doklad *otevřete*, hodnoty těchto sloupců se *vynulují*.

Funkce

images/funkcedoklla413.png

images/uzavr.dokl.ikona.png *Uzavření dokladu -* Uzavřením dokladu dojde v výpočtu *mzdové části dokladu* a tento doklad již není možné *editovat*. Pokud chcete provést změny v již uzavřeném dokladu, je nutné doklad otevřít - *Otevření dokladu*

images/kontroladoch.png *Kontrola docházky -* tato funkce zkontroluje, jestli je v dokladech stejný *počet lidí, odpracovaných hodin a dnů* jako v docházce.

images/prepocetdoch.png *Přepočet docházky -* pokud provedete změny v docházce, touto funkcí provedete okamžité přepočítání odpracovaných *hodin a dnů*.

images/hromadnazmena.png *Hromadná změna -* tímto tlačítkem se změní- *druh pohybu, druh těžby, mj, výkon a podvýkon* v položkách dokladů *la41, 45 a 46* podle řádku na kterém stojíte.

images/uhradaikona1.png *Přijatá faktura -* vygeneruje z dokladu *la41* na kterém stojíte [#60-en,*přijatou fakturu*].Musí být vyplněn sloupec pracovník ( nesmí to být zaměstnanec , ale firma).

images/tip.png *Tip:* Přijatou fakturu můžete vygenerovat i z *více dokladů LA41* pokud si v hlavní nabídce v [#35-en,*zobrazení*] zapnete *multivýběr* a poté s přidrženou klávesou *Ctrl* označíte řádky, které chcete fakturovat.

images/mapa.png *Mapa -* proklik z dokladu LA41 do *Lesnických map* (ForesterWin) na porost zadaný v dokladu.

Docházka

Docházka jednotlivých pracovníků za *rok/měsíc*. Do kolonek *Dny* typujte *počty odpracovaných hodin* v jednotlivých dnech nebo můžete použít zkratky *R* - stravné, *C* - cestné, *S* - svátek, *D* - dovolená, *P* - paragraf, *N* - nemoc, *O* - ostatní. Při použití některého z těchto písmen se dny nasčítají do příslušné kolonky v části *Celkem*.

images/dochazka1.png

Konfigurační formulář

Konfigurační formulář dokladu LA41 naleznete v Hlavní nabídka > [#36-en,*Akce*] > *Konfigurace formuláře*.

images/konfigla413.png

*Hlavička dokladu -* zde si můžete vyplnit *podnik*, *závod*, *lesní středisko* a *lesní úsek*, který se bude doplňovat do nového dokladu. Pokud používáte, tak také *revír* a *smluvní územní jednotku*.

images/tip.png *Tip:* Je vhodné si vyplnit vždy jen ty organizační úrovně, které jsou na každém dokladu stejné. Například lesních úseků bývá obvykle více, proto je dobré nechat nastavení prázdné.

*Kontroly*

* *Maximální číslo záznamu -* pokud sem například zadáte 10 bude možné do pole *Záznam* v LA41 natypovat pouze čísla záznamů 10 a méně

* *Nabízet číslo záznamu -* pokud zatrhnete toto pole bude se vám do pole *Záznam* v LA41 nabízet vždy následné číslo (1, 2, 3, atd.)

* *Maximální počet položek -* maximální počet položek, které je možné zadat do LA41.

_Pozn.: Maximální počet položek není počet záznamů. Pokud omezíte počet záznamů např. na 20, tak je možné natypovat klidně 30 položek, ale čísla záznamů mohou být pouze 20 a méně._

* *Nenabízet typ průvodního listu -* toto nastavení se týká pouze dodavatelů sadebního materiálu. Je možné zde nastavit jaké průvodní listy se nemají nabízet k natypování do LA41.

_Pozn.: Nejčastěji je to K- (koupené)._

Další volbou v nastavení programu: Společné/Doklady/

images/nab.pruv.list.poc.let.PNG

*Fakturace -* zde se nastavuje pořadač, do kterého se má vytvářet *přijatá faktura*, která se generuje z dokladu *LA41*.

*L10*

* *L10 - dr. odměny firma, zaměstnanec a druh pohybu -* pokud využíváte funkci vygenerování LA41 z L10, musíte zde vyplnit tyto tři základní údaje a tyto údaje se poté vyplní do vygenerovaného dokladu LA41.

* *Součtovat za třídu a tl. stupeň -* tuto volbu zaškrtněte, pokud chcete, při vygenerování LA41 z L10, nasoučtovat *prům. hm.* zvlášť ještě za *třídu kvality* a *tl. stupeň*.

* *Průměrná hmotnatost na porost -* tuto volbu zaškrtněte, pokud chcete, při vygenerování LA41 z L10, sesoučtovat *prům. hm.* za celý *porost* (tzn. za celý doklad L10).

*Úkoly -* nastavení CRM Úkoly.

Tisk sestav

-Hromadný tisk vybraných LA41 a LA43

*- lze nastavit v:* Nastavení programu - uživatelské nastavení - Dotaz před opisem dokladu zda tisknout všechny vybrané. Pak se při tisku opisu dokladu zobrazí okno, zda chcete tisknout jen jeden doklad nebo se nabízí hromadný tisk dokladů.

Naleznete v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_.

images/sestavy1.png

_Pozn.: V panelu Sestavy se zobrazují pouze sestavy k dokladu ve kterém stojíte._

*Pokud máte otevřený panel*- Hospodářská kniha- Seznam porostů a dřevin (JPRL) v dokladu LA41 při rozkliknutí v položkách na JPRL se Vám zobrazí vybraný porost jak v HK tak i v seznamu porostů a dřevin(JPRL).

Přidané foto:

images/proklik3JPRL.PNG

images/tip.png*Tip:* Pokud žádáte o dotace ze zajištění, musí být plocha rozdělená na jednotlivé dřeviny. Do dokladu doplňte plochu, porost. skupinu, index holiny.

images/tip.png NÁSLEDNÁ PÉČE: *U vykazování nezdaru je nutné vykazovat dřevinu.*

Pokud při zalesňování používáte krytokořenný materiál, uvádějte to v dokladech *LA41 v poli "Typ sazenice 2"

*Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení