Společné

Zde se nachází důležité nastavení pro všechny uživatele v dané firmě - toto nastavení je pro všechny uživatele stejné. Pokud se jedná o větší počet uživatelů a nechcete, aby do společného nastavení zasahovali, administrátor Vám může nastavit právo prohlížení.

images/spolecne new.PNG

*Zálohování -* bez tohoto nastavení není možné zálohovat data - nastavíme vám při instalaci

images/spolecne-zalohovani2021.PNG

*Fakturace -* zde si můžete nastavit vaši *splatnost*, co se má na faktuře zobrazovat - možnosti: *ls (LS), lú (LU) a čísla dodacích listů (DL)* - zkratky viz. obr. *Maska čísel dod. list*. Pokud používáte cizí měny, můžete si nastavit *aktualizaci kurzovního lístku* po startu. Je možné zde také nastavit *zaokrouhlování na celé koruny* a nastavit *export vydaných faktur* viz. obr.

Vyjímky v účtování FV vám rádi nastavíme, pokud si myslíte, že by se vám tato funkce mohla hodit.

_Pozn.: Na obrázku je maska čísel dod. listů nastavená, tak aby se na fakturách zobrazovalo ls, lú i čísla dodacích listů._

images/nastavenispolfakt.PNG

*Společné - Účto*

images/spolecne-ucto.PNG

*Společné - Sestavy*- Tiskové centrum - nastavení roků od - do.

Přednastavené Rok od: 2006, Rok do: 2020

images/High Importance-48.png*Nezapomeňte přidat rok 2021 v záznamech*. V záložce: SPRÁVA - NASTAVENÍ PROGRAMU - SPOLEČNÉ NASTAVENÍ - Sestavy. ( Pokud nemáte starší plány než rok 2010, můžete si změnit i rok 2006 na 2010).

images/prodlouzeni roku.PNG

*Společné - Rybářství-* Odškrtněte, pokud je Modul Rybářství instalován.

*Uživatel -* zde je možno nastavit *uživatele programu* a jeho logo přes ikony *Logo uživ.* a *Logo PEFC*

Máte zde také nastavený *jazyk* vašeho programu.

images/uzivatel5.png

*Uzávěrky -* zde lze nastavit *automatický export výroby, LHE a bilance holin na ftp* při provedení měsíční uzávěrky - slouží pro následné naimportování do *Lesmistra Mobile*.

*Použít vlastní popisy sloupců -* funkce která umožňuje změnit názvy sloupců.

Jaký [#42-en,*druh pohybu*] nemá jít do uzávěrky (obvykle druh pohybu 9 - nezapočitatelné množství výroby).

Je možné zde nastavit export *technických jednotek do souboru*, který je pak možné naimportovat do vašeho účetnictví.

images/vykricnik.png *Pozor:* Je nutné nastavit masku a cestu kam se má tento export uložit (např. viz. obr.).

*Masky pro sklad a sestavy -* pokud jsou v maskách nastaveny *mřížky* číslo se nijak nezaokrouhluje pokud např. nastavíme masku *#.000* číslo se bude vždy zaokrouhlovat a zobrazovat na *3 desetinná místa*.

Zde můžete také nastavit, zda chcete vést *sklady P a OM na porosty*. Výchozí volba je, že se vedou na porosty pouze *sklady P*. Můžete však nezobrazovat porosty ani na *P* nebo naopak zobrazovat porosty i na *OM*.

*Počet měsíců na zajištění*- zde se nastavuje, kolik měsíců je potřeba na zajištění.

images/pocet mesicu na zajisteni.PNG

*Odměny -* zde naleznete nastavení [#44-en,*výpočtu odměn*] - pokud využíváte *náhrad, prémií* aj. je nutno zde nastavit, jak se bude výpočet provádět (druh odměny).

images/odmenyhlnastaveni2.png

images/Premie.png

Nebo zaškrtnout, aby se prováděl *stejný výpočet jako u základní odměny*. Zaškrtnutí této volby je nadřazené výběru. Výpočet proběhne tedy podle výpočtu základní odměny.

images/Premie1.png

Dalším důležitým nastavením je zda chcete *prémie nebo příplatky* počítat *procentem*.

Tato volba je nadřazena všem předchozím volbám nastavení náhrad, prémií i příplatků.

images/Premie2.png

Můžete zde také natavit *zaokrouhlování odměn na celé číslo*.

images/tip.png*Tip:* Ujistěte se, že máte v seznamu [#44-en,*druhy odměn*] u jednotlivých druhů odměn vyhovující kódy výpočtu.

*Doklady -* zde si můžete nastavit *kontrolu na duplicitu čísla klády* a podle čeho se má tato kontrola provádět (LS,LU). Když např. chcete unikátní číslo klády od roku 2015 a aby bylo unikátní v rámci lú nastavte do *roku od pro kontrolu duplicity čísla klády* - 2015 a *typu kontroly čísla klády* - LU.

images/nastaveni doklady.PNG

Zde si také můžete zapnout, že chcete využívat *schvalování dokladů*. Pokud tu možnost mají mít všichni uživatelé ve firmě - stačí tuto volbu zaškrtnout. Pokud to možnost mám mít jen některý uživatel je nutné ostatním toto [#185-en,*Právo*] zakázat - nastavuje Administrátor.

Nastavení zda má být *červená chyba* v [#70-en,*chybovníku*] *propustná* (pouze červené pole) nebo *nepropustná* (bez vyplnění daného pole nepůjde uložit doklad).

Typ úkolu - chyba v dokladu

Typ úkolu - projekt

*Maximální počet odprac. hodin za den -* zde si můžete nastavit *maximální počet hodin*, které mohou být za *pracovníka* do dokladu natypované.

Nastavení *typování sumáře L10*.

Nastavení *LA43 - množství pomocné vyplňovat ručně* - zde můžeme nastavit, že při typování Hlavičky Dokladu LA43 *vyplňujeme* množství pomocné ( jinak se generuje automaticky z položek Dokladů LA43) .

Generovat úkoly z LA51 (projekty)

*Společné - Exporty*

images/spolecne-exporty.PNG

*Společné - Projekty*

images/projekty-spolecne-2021.PNG

Většina uživatelů bude mít nastavený druh pohybu 8 a 1. Záleží, kde mají těžbu zahrnovanou do zásob a započítatelné mn. výroby.

*Společné - Mapy*

images/spolecne-mapy.PNG

Možnost doplnit atributy podle sketch.db ve FWIN. Např: dopsat Podvykon, oznaceni, rok-vzniku....

*Mapy-* Doplnit Atributy podle sketch.db ve FWIN. Např. viz. foto. Následovně ve Správě dáme Import zákresů. Přidáme pole Označení ( najdeme pod atributama)

images/import zakresu2.PNG

*Synchronizace*

*Nastavení synchronizace -* nastavení synchronizace by mělo být vyplněno viz. obr. - složka uživatele se liší (nastavíme vám při instalaci)

images/spolecne synchronizace new.PNG

*EMAIL:*

images/Email.PNG

Je potřeba, aby Vám administrátor nastavil: do uživatele- že jste řešitel. a do navigátoru- seznamy: řešitele. Aby vám chodil e-mail z dokladu LA51Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení