verze 10000221

Verze Beta

*Lesmistr*

Nezajištěné kultury:

-Přidán sloupec- Termín pro zajištění.

Těžební a pěstební činnost

- možnost zobrazovat lhc dle výběru- platné, neplatné a vše.

*DOTACE*- Kůrovec

*DOTACE MZE- nové platnosti A,B,D,I do 31.12.2025*

*LA41*

_Do položek přidán sloupec:_

- Parcelní č.

- Parcelní č.2

- KÚ- katastrální území

- KÚ2

- MZD: Pokud je to dřevina, která patří do Vymezení cílových HS, tak se v dokladu LA41 automaticky doplní do MZD po uzavření dokladu.

*L10*

Do hlavičky přidán sloupec Celkem m3. Suma se zapíše při uzavření dokladu a při otevření se vymaže.

*Bilance holin:*

Přidán sloupec - Rok a měsíc zajištění.

*Do SPRÁVA- Nastavení programu- Společné-* přidáno nastavení na počet měsíců na zajištění.

*Přidány klávesové zkratky*

CTRL + O - otevření dokladu

CTRL + U - uzavření dokladu

Vyro4000-Záznamy

Přidána ikona- acVlozUkolyZPanelu

images/vloz ukoly z panelu.PNG

*Seznamy: Výkony a Podvýkony*

- Možnost nastavit Druh pohybu

*IMPORT L10*

-V nastavení je možnost přidat více tabletů- Vždy oddělené středníkem.

*Nastavení- administrátor*

*Lze zvolit uživatele aktivního a neaktivního.

Využití např: pokud zaměstnanec ukončil pracovní poměr.

*

*Do nastavení SAZBY*- přidán sloupec: *Účel akce*.

*Pokud si v sazbách doplníte sloupec*- Typ sazby = *PROJEKTY* a Typ výpočtu ceny, bude se vám automaticky doplňovat do *bilancování projektů.*

*

PROJEKTY*

Sloupce jsou přejmenovány.

Datum = *Termín/plnění*

Sazba = *sazba na výkon*

A nově přidáno: předpokládaný náklad

images/projekty2019.PNG

*Výroba 4000

*

-do nastavení *stanice* přídán sloupec-* _Uživatel tabletu / FGPS_*

*Propojení lesmistr mobile + Vyro4000-* od verze 9000725

*Do Výroby4000-SEZNAM LHC/LHO přidáno do AKCE:*

- Import LHP/LHO

- Oprava údajů Lhp v LA

images/Import LHO-vyroba.PNG

*Synchronizace zákresů: Výroby4000 a ForestrWin*.

*Výroba 4000 - Nastavení Společné:*

*Mapy-* Doplnit Atributy podle sketch.db ve FWIN. Např. viz. foto. Následovně ve Správě dáme Import zákresů. Přidáme pole Označení ( najdeme pod atributama)

images/import zakresu2.PNG

Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení