Dotace B - Následná péče

Příspěvek je poskytován jen na výsadby stanoviště vhodných dřevin (*definovány vyhláškou č. 298/2018 Sb., posuzují se podle SLT a LVS*).

Jednotlivé dřeviny v rámci smíšené výsadby je nutné vykazovat zvlášť (jejich redukovanou plochou).

Můžete žádat o příspěvěk za celou plochu zalesnění i v případě, že jste na celé ploše neprováděli ochranu proti buřeni. A to v případě, že neošetřená plocha ochranu proti buřeni nevyžadovala.

Žadatel *musí o příspěvěk požádat do 3 měsíců od poslední provedené činnosti* následné péče v daném porostu.

*Lhůta platí i pokud přechází do nového roku* (např. poslední činnost listopad 2020, žádost podat do února 2021)

Za činnost se považuje i kontrolní činnost stavu výsadby na podzim (např. kontrola oplocenky).

*První záznam ze skupiny výkonů OPLOCENKA na porostní skupině za výpočtové období musí obsahovat informaci o ploše, ať už jde o výstavbu nebo o kontrolu oplocenky. U následných kontrol stejné oplocenky už se plocha nevykazuje.*

Kombinací pracovních a kontrolních činností lze dosáhnout toho, aby žadatel mohl sdružit všechny požadavky (od jarního zalesnění v oplocenkách po podzimní individuální ochranu starších kultur) do jedné žádosti.

*Splněním předmětu finančního příspěvku se rozumí dokončení ochrany výsadbu lesního porostu v daném kalendářním roce* = žádost o příspěvek se podává po posledním ochranném zásahu v kalendářním roce.

*Nejčastějšími ochrannými zásahy je* odstraňování buřeně, chemická či mechanická ochrana výsadeb proti okusu zvěří, ochrana proti klikorohu či proti myšovitým.

Pro nárok na finanční příspěvek se za povinné ochranné zásahy považuje likvidace buřeně (pokud ji stanoviště vyžaduje) a *ochrana výsadby proti okusu zvěří (pokud není oplocena).

*

Příspěvek se poskytuje každoročně počínaje rokem výsadby lesního porostu do doby zajištění lesního porostu,* nejvýše pak po dobu 5 let.*

images/tip.png*Tip:* *V jedné žádosti o dotace lze vypočítat jak příspěvky BDI, tak sazbu B.d.3 (Následná péče) tímto postupem:*

*a)* V hlavičce nastavte období pro výpočet BDI, spusťte výpočet BDI.

*b)* V hlavičce upravte období např. na 2019/1 - 2021/12, uložte tuto změnu, spusťte výpočet Následná péče.

images/tip.png *U vykazování nezdaru je nutné vykazovat dřevinu.*

Pokud při zalesňování používáte krytokořenný materiál, uvádějte to v dokladech LA41 v poli "Typ sazenice 2"

images/tip.png*Tip:*- Nová funkce: Hromadné Změny - doplň datum ukončení dle období doÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení