Postup výpočtu

*POSTUP*

*1. ZALESNĚNÍ Z PŘEDCHOZÍHO DECENNIA*

Vztahuje se pouze na lhc s platností od 1.1.2020 a dál.

Jprl se musí zadat v seznamu Nezajištěné kultury

* Spustit seznam nezajištěných kultur

* Zobrazit pravý panel JPRL (Zobrazení – panely- Nastavení – Seznamy)

* Provést filtr v seznamu Jprl (Lhc dle výběru, věk = 1, Druh zalesnění prázdný)

* Označit vyfiltrované záznamy (tlačítko v záhlaví seznamu jprl)

* Provést funkci Načti jprl z panelu

images/nezaj. kultury-dotace.PNG

*2. VÝPOČET*

images/zadost nasl.pece.PNG

* Spustit dotace

* Vytvořit novou žádost

images/vypocet nasledna pece.PNG

* Rok od 2019, měsíc od 1, rok do „aktuální rok“, měsíc do „aktuální měsíc“.

* Překliknout se na záložku Následná péče

images/priloha B nasledna.PNG

* Zvolit, zda chci sčítat plochu oplocenky a okus -

Spustit funkci. Políčko ponechte nezaškrtnuté jen pokud natíráte proti okusu všechny oplocené kultury.

* Vypočítá se zalesnění za období (aktuálně od 1. 1. 2019)

* Lze měnit plochu a automaticky se přepočítá výše příspěvku

* Vždy když se opraví prvotní doklad je nutné dotaci přepočítat. Zásahy v jednotlivých řádcích se po výpočtu vrátí na hodnotu uvedenou v dokladu LA

* V pravém části je panel s jednotlivými řádky dokladů LA, které k řádku s příspěvkem patří. Je zde přednastavený filtr na oplocenku a okus. Filtr lze zrušit a objeví se i ostatní záznamy LA.

* Z této tabulky se lze prokliknout do prvotního dokladu LA.

* Do výsledného xml souboru vstupují pouze řádky s výslednou plochou > 0

images/oplocenka filter.PNG

*3. Jak se vyznat ve výsledku...*

*Kontrola na termín podání*

* Oranžový rok a měsíc ukončení – *POZOR na lhůtu podání*

* Červený rok a měsíc ukončení – překročena lhůta podání

* Lze řešit vykázáním kontrolního výkonu – např. kontrola oplocenky

*Oranžově označené JPRL* – zkontrolovat poznámku k chybě a provést kontrolu.

*Červeně označená plocha 0 ve sloupci Oplocenka* – je vykázaný výkon s oplocenkou, ale bez plochy (nejspíš se jedná o kontrolu nebo opravu oplocenky)

*Poznámky k chybě - U těchto chyb je plocha vynulovaná – tedy nelze žádat*

* Není to melior. ani zákl. dřevina.

* Není zadaná dřevina.

* Neodpovídá LVS (Lvs od – Lvs do).

* LVS je menší než 5 a dřevina je SM.

* Není "Oplocenka" ani "Okus".

*Poznámky k chybě - Tyto poznámky jsou pouze informativní*

* Rozpor mezi plochou výsadby a plochou N. péče.

* Plocha násl. péče je větší než plocha etáže.

* Plocha "Oplocenka" je menší než plocha výsadby.

* Plocha "Okus" je menší než plocha výsadby.

images/High Importance-48.pngPozor, do skupiny Oplocenka nepatří - *Likvidace starých oplocenek *

images/tip.png Pokud byla v opakovaném zalesnění použita jiná dřevina než v prvním, je možné ji použít.

images/vykricnik.png *Pozor:* U titulů *B.d.1 a B.d.2* je nutné po výpočtu vymazat řádky s umělým zalesněním sadbou s rokem výsadby 2019 a následující roky

(využijte funkci Hromadné smazání). Tyto položky budou použity ve výpočtu B.d.3 - Následná péče o lesní kultury.

images/tip.png*Tip:* *V jedné žádosti o dotace lze vypočítat jak příspěvky BDI, tak sazbu B.d.3 (Následná péče) tímto postupem:*

*a)* V hlavičce nastavte období pro výpočet BDI, spusťte výpočet BDI.

*b)* V hlavičce upravte období např. na 2019/1 - 2022/12, uložte tuto změnu, spusťte výpočet Následná péče.

images/tip.png *U vykazování nezdaru je nutné vykazovat dřevinu.*

Pokud při zalesňování používáte krytokořenný materiál, uvádějte to v dokladech LA41 v poli "Typ sazenice 2"Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení