L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví

*Slouží pro typování sortimentů po jednotlivých kusech.*

Jako ostatní doklady se doklad L10 skládá z *hlavičky* a jednotlivých *položek*.

images/L10-2019.PNG

images/tip.png*Tip:* Data pro *L10 - těžba a odvoz a LA43* je možno sbírat přímo v terénu s pomocí mobilní aplikace *KubiK*. Jednoduchým *importem* dostanete data do *dokladů L10 a LA43*.

Základní rozčlenění je na *Těžbu,Výkup a Odvoz*, přičemž *odvoz* se uplatní hlavně při *importu z KubiKu*.

*Je možné typovat doklady pro:*

* kulatinu

* surové kmeny a špalky

* rovnané dříví

images/funkcel10.png

*Přepočet m3 kulatiny -* znovu přepočte m3 u kulatiny

*Import L10 -* touto ikonou je možné naimportovat do *Výroby 4000* doklady (L10 a LA43) z mobilní aplikace *KubiK*

*Vygenerovat LA41 -* dojde k vygenerování dokladu LA41 z dokladu L10.

images/generovanila41zl10.png

Pořadač by měl být přednastaven.

Pokud chcete generovat jen doklad na kterém stojíte, zvolte *Aktuální doklad*.

Pokud chcete generovat za výběr, zvolte *Vybrané doklady* a doklad *LA41* se vygeneruje ze všech [#13-en,*vyfiltrovaných*] dokladu *L10*.

*Pozor: *vybrané doklady musí mít stejný měsíc!!!

images/vykricnik.png *Pozor:* Aby tato funkce fungovala správně, je nutné mít nastavený *konfigurační formulář* *la41* - záložka *L10* a také [#36-en,*konfigurační formulář*] *L10* - záložka *Automatické vytvoření L10* - Pořadač LA41 (bývá doklad la41).

V [#22-en,*konfiguračním formuláři*] *LA41* doplňte jaký *druh pohybu* a *druh odměny* pro *zaměstnance* a *firmu* se má *doplňovat* do *vygenerovaného* dokladu.

images/konfigvygla41zl101.png

==Kulatina

Výpočet podle normy ČSN 4800098.

Máte dvě možnosti jak typovat kulatinu v dokladu L10:

* *1) Jeden řádek v položkách = jedna kláda -* můžete vykázat dřevinu jako *oddenek* zatržením sloupce *Odden.*. A *kubírovat/nekubírovat* jako oddenek *zatržením/odtržením* sloupce *Kub. jako od.*

* *2) Jeden řádek v položkách = libovolný počet klád* (klády musí mít stejné rozměry) - typují se sloupce *Odden. ks. a Celkem ks. - povolit* (nevyplňují se sloupce *Odden a Kub. jako odden. - skrýt*) - napsat kolik kusů máte celkem (*Celkem ks.*) a kolik z toho jsou oddenky (*Odden. ks.*).

images/tip.png*Tip:* při typování kulatiny vám mohou pomoci *klávesové zkratky* - *hvězdička a plus* - vysvětlení naleznete v [#9-en,*klávesových zkratkách*].

==Surové kmeny a špalky

Výpočet m3 teplickou metodou.

Kubírování se provádí na základě počtu ks v kubatuře (0,1; 0,2; 0,4 aj.)

==Rovnané dříví

*Hráně výpočet -* délka, výška, hloubka a sortiment pro přepočet na m3.

*Koeficient* pro přepočet *prm* na *m3* je zadán v seznamu *sortimentů* a doplní se automaticky. Je ale možné ho v dokladu přepsat.

==Sumáře

===Sumář za doklad

Sumář za doklad na kterém stojíte.

images/tip.png*Tip:* Pro lepší přehled v sumáři využijte [#40-en,*skupinování*] - dle sortimentů, dřevin aj.

_Pozn.: Sumář se zobrazí pouze když je doklad *uzavřen*._

===Sumář dle výběru

Sumář za zvolené doklady. *Doklady musí být uzavřeny*.

V _Hlavní nabídka > [#34-en,*Záznamy*] > *Funkce*_ máte možnost zobrazit sumář za:

* *pracovníka za měsíc -* sumář za pracovníka a za měsíc, který je v označeném dokladu

* *měsíc celkem -* sumář za měsíc v označeném dokladu

* *aktuální výběr -* sumář za výběr (filtr) - doklady můžete filtrovat např. za kvartál, za více pracovníků za lú aj.

Více o filtrování v kapitole [#13-en,*rychlý filtr*].

Po volbě typu sumáře klikněte na *Výpočet sumáře*.

images/funkcel101.png

===Typování sumáře L10

Chcete-li tuto funkci využívat musíte si ji v _[#56-en,*hlavním nastavení*] > doklady_ povolit a pak restartovat program.

Pak již můžete typovat Sumář za doklad. Rok, měsíc, č. dokladu, pracovník, lhc, lokalita a druh těžby se doplní automaticky z hlavičky dokladu. Poté je nutné natypovat *dřevinu*, *sortiment*, *odden. ks*, *celkem ks* a *m3*.

_Pozn.: Pokud nemáte žádné odden. ks je nutné do pole natypovat 0._

images/vykricnik.png *Pozor:* Není možné pod jeden doklad (1 hlavičku) typovat např. kulatinu a zárověň typovat sumář za doklad. V jednom dokladu můžete buď vyplňovat *kulatinu*, *sur. kmeny a špalky*, *rovnané dříví* nebo jen *sumář za doklad*.

Doklad s natypovaným sumářem lze uzavřít a vygenerovat z něj doklad LA41.

==Konfigurační formulář

Konfigurační formulář číselníku L10 naleznete v Hlavní nabídka > [#36-en,*Akce*] > *Konfigurace formuláře*.

images/konfforml102.png

*Hlavička dokladu -* zde si můžete doplnit hodnoty, které si přejete automaticky doplňovat do hlavičky nového dokladu.

images/tip.png *Tip:* Je dobré si zde předvyplnit ty hodnoty, které máte obvykle v hlavičkách jednotlivých dokladu stejné.

*Import*

* *Číslo tabletu -* pokud máte pouze jeden tablet bude číslo tabletu *1*. Pokud máte více tabletů, tak je dobré číslo tabletu zkontrolovat v nastavení (možnosti) v aplikaci *KubiK*.

* *Stahuj vše -* po zaškrtnutí této volby se budou importovat všechny vyexportované doklady, nehledě na číslo tabletu

* *Mazat z FTP -* po importu do výroby se doklady smažou ze serveru

_Pozn: Doporučujeme používat tuto volbu._

* *Dotaz na mazání z FTP -* doklady se ze serveru smažou až po potvrzení dotazu

*LA43 / 44 -* pokud používáte import dokladů z mobilní aplikace KubiK je nutné mít toto nastavení vyplněné.

_Pozn.: Bez vyplnění tohoto nastavení nebude možné doklady do výroby naimportovat._

*L10 -* pokud používáte import dokladů z mobilní aplikace KubiK je nutné mít toto nastavení vyplněné.

_Pozn.: Bez vyplnění tohoto nastavení nebude možné doklady do výroby naimportovat._

*Vkládání položek -* zde si můžete nastavit jakou maximální délku a průměr lze do číselníku L10 natypovat

*Automatické vytvoření LA41 -* zde musí být nastaven pořadač dokladu LA41 pokud chcete používat funkci vygenerování LA41 z L10

*Úkoly -* nastavení CRM Úkoly.

==Tisk sestav

Naleznete v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_.

images/sestavy1.png

_Pozn.: V panelu Sestavy se zobrazují pouze sestavy k dokladu ve kterém stojíte._



Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení