Nastavení pro dotace

*Průvodní listy pro účely žádostí o dotace na zalesnění*

*OLH: *

-Pokud je pro všechna LHC jen jeden OLH, tak stačí mít vyplněného OLH v Přednastavených hodnotách.

-Pokud je víc OLH, tak je vypsat do tabulky OLH pod Lesmistrem a přiřadit porosty k příslušným OLH. (pokud už nejsou přiřazeny)

*Údaje opsat z Přednastavených hodnost pro dotace *(tam většinou už jsou).

images/OLH.JPG

*Do nabídky Vám administrátor přidá celý uzel PL*

Pokud nemáte vlastní školku ani sadební materiál neprodáváte, stačí Vám pořadač Průvodní listy nakoupené, ostatním přidáme i pořadač PL vlastní a vygenerované.

* Pokud používáte vlastní sadební materiál z lesa, založíme Vám pořadač Čestné prohlášení* (najdete v navigátoru uzel- Průvodní listy)o původu (v konfiguraci nastavíme správný typ PL)

*U všech pořadačů pro PL nastavíme: filtrovat na pořadač*

*Nastavení konfiguračního formuláře:*

*PL Nakoupené:* Typ PL: K-.

_Pokud používáte průvodní listy vlastní a vygenerované, vyplňte i Cílový pořadač PL: PL vlastní a vygenerované, Typ generování: P, Spouštět průvodce generování PL: ano, Účel použití lesnický: ano_

*Vlastní a vygenerované: *Typ PL: V-, Cílový pořadač PL: PL vlastní a vygenerované, Typ generování: P, Spouštět průvodce generování PL: ano, Licence školky: vyplnit, Dodavatel: firma uživatele, Účel použití lesnický: ano

*Maska pro číslování PL: *CZAAAA/BBBBB#####/RRRR ..AAAA je číslo jednotného registru, BBBBB je pro číslo provozovny,

když je jen jedna, zadá se 00000, ##### je 5-místné pořadové číslo, RRRR - rok vystavení

*NABÍDKA *- kdo nemá svoji školku ani neprodává sadební materiál, najde v průvodních listech-

images/nabidka.JPG

*Ukázky nastavení pohledů:*

*Průvodní listy:* organizační úroveň do pohledu dávat jen když je složitější struktura a nemají všichni vidět všechny průvodní listy.

images/Pruvodni listy nakoupene.JPG

*Čestné prohlášení:*

images/Cestne prohlaseni4.JPG

*Uznané jednotky:*

images/UJ4.JPG

*Školkařské licence:*

images/Licence4.JPG

*V LA41 přidejte pole:* Průvodní list/dřevina/řádek

*Uznané jednotky* - aktualizací celou tabulku mažeme a každý si zadává UJ ručněÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení