Doklady LA

*Jednotlivé doklady LA, tak jak je znáte z Výroby 3000.*

images/tip.png*Tip:* Zvláště pokud máte velké množství dokladů je vhodné si v [#134-en,*Hlavním nastavení - záložka uživatelské*] přednastavit zobrazování dokladů jen za určitý *rok nebo rok a měsíc*. Toto zobrazení si můžete v případě potřeby kdykoliv změnit v [#35-en,*Zobrazení*]. Období za které se doklady/přehledy zobrazují se řídí *obdobím* nastaveným v [#34-en,*Záznamech*].

Každý doklad se dělí na *hlavičku* dokladu a jednotlivé *položky*.

==Uzavření, otevření dokladu

Ve všech dokladech máte možnost *uzavřít/otevřít* doklad. Takto uzavřený doklad již není možné *editovat*.

images/tip.png*Tip:* *Uzavírat* a *otevírat* doklady můžete i *hromadně*, pokud si tuto volbu povolíte v [#134-en,*hlavním nastavení*] v *uživatelském nastavení* a *restartujete* program.

images/vykricnik.png *Pozor:* Hromadné *otevření/uzavření* dokladu reaguje na *aktuální filtr*. Pokud není zadaný žádný [#13-en,*filtr*] budou se *otevírat/uzavírat* všechny doklady, které ještě neprošly [#45-en,*měsíční uzávěrkou*].

images/vykricnik.png *Pozor:* Do uzavřeného období ([#45-en,*měsíční uzávěrka*]) již není možné vytvořit nový doklad.

Ve sloupci *US* se graficky odliší *uzavřený doklad (oranžová)* a *doklad prošlý měsíční uzávěrkou (červená)*.

_Pozn.: Pokud sloupec US nevidíte, je možné si ho zobrazit [#10-en,*zde*]._

images/zaznamynove5.png

Uzavřením dokladů *LA41* a *LA46* *vypočítáte mzdy* v jednotlivých položkách dokladu. U *LA43*, *LA44* dojde k *výpočtu dopravného*, výpočtu celkového *množství* a *ceny* za jednotlivé položky a doplnění *množství p.* a *ceny p.* v položkách pokud jsou tyto pole prázdná. U dokladu *L10* se uzavřením vypočítá *sumář*.

_Pozn.: Pokud doklad *otevřete*, je možné jej opět *editovat*._

Doklady je také možné *upravovat, tisknout a filtrovat*.

Typování dokladů

===Nastavení pohledu

V jednotlivých dokladech můžete pohybovat se sloupci, seřadit jeden nebo i více sloupců, upravit jejich zobrazování na panelu liště a měnit jejich šířku - viz. [#10-en,*Úprava sloupců*].

Před prvním typováním (použitím programu) je dobré si v jednotlivých dokladech nastavit jaké sloupce chcete vidět a budete vyplňovat. Více v kapitole [#10-en,*Úprava sloupců*].

===Ukládání pohledu

Po nastavení sloupců v dokladu je velmi důležité si tzv. uložit pohled, aby se vám vaše nastavení sloupců zobrazilo i při příštím spuštění dokladu. Pohled uložíte kliknutím na

images/ulozitpohledikona1.png

*Uložit* _v Hlavní nabídka > [#35-en,*Zobrazení*]._

===Nový řádek

Pro vytvoření nového řádku v *hlavičce* dokladu, použijte klávesovou zkratku *Ctrl + N*. Po zadání hlavičky dokladu, vytvoříte nový řádek v *položkách* klávesovou zkratkou *Ctrl + Insert*.

===Typování

Na další kolonky se přepnete klávesou *Enter*. Pokud narazíte na *rozbalovací seznam*, můžete ho rozbalit, bez použití myši, stiskem kláves *levý Alt + klávesová šipka dolů*. Ale pokud rovnou začnete *psát* do kolonky s rozbalovacím seznamem, vyfiltrují se hodnoty, které odpovídají vámi napsané hodnotě a vy ji tak můžete snadněji vybrat.

images/tip.png*Tip:* Seznam sloupce lze také otevřít v samostatném okně klávesovou zkratkou *Ctrl + Enter*, pak můžete snadněji [#12-en,*dohledat*] hodnotu, kterou potřebujete pokud např. neznáte zkratku podvýkonu. Nalezenou hodnotu potvrdíte *Ctrl + Enter*. Pokud nevyberete žádnou hodnotu, zpět k typování se vrátíte *Ctrl + Backspace*.

V případě, že se potřebujete vrátit v řádku zpět a opravit nějakou hodnotu, použijte klávesu *Escape (Esc)*, tím vyskočíte z editace kolonky a můžete se volně pohybovat po řádku *klávesovými šipkami*. Poté pro editaci kolonky stiskněte klávesu *Enter* a přepište hodnotu.

Hodnotu lze odstranit klávesou *Backspace*. Klávesou *Esc* lze také ukončit editaci celého řádku.

Stiskem klávesy *Enter* v poslední kolonce, automaticky přejdete na nový řádek a původní se uloží. Další možností je znovu stisknout *Ctrl + Insert*.

===Editace řádku

Pokud chcete editovat již uložený řádek, je nutno stisknout *klávesu F2*. Že lze řádek editovat poznáte tak, že se místo šipky se objeví značka pro editaci.

images/upravitradek1.png

===Smazání řádku

Označený řádek smažete klávesovou zkratkou *Ctrl + Delete*. Tato klávesová zkratka je funkční pouze v položkách dokladu. Smazání celého dokladu (hlavičky) provedete kliknutím na

images/smazatdokladikona.png *Smazat doklad* v _Hlavní nabídka > Záznamy._

Pro vytvoření nového řádku, uložení řádku, editaci již uloženého řádku a smazání řádku, můžete také využít *ikon* nacházejících se _v Hlavní nabídka > [#34-en,*Záznamy*] - *Úprava dokladů*_.

images/vykricnik.png *Pozor:* Do *Výroby 4000* není možné natypovat doklady se stejnou *kombinací* *rok*, *měsíc*, *lú* a *číslo dokladu*.

images/duplicitnicisdokl1.png

==Zadávání porostů

Jsou dva způsoby jak můžete porosty do jednotlivých dokladů zadávat:

* *1) Typování do kolonky Porost c. -* pokud vybíráte porosty v *Porost c.* probíhá kontrola na lhc automaticky tak, že porost který není *v plánu* (v lesmistru) v seznamu *Porost c.* vůbec nenaleznete a nemůžete ho tak do kolonky *Porost c.* napsat. Nemusíte mít proto nastavenou *kontrolu na lhp* (zaškrtnutý sloupec *Kontrolovat na lhp*) a není potřeba nastavovat *typování porostů* (kolonky *Porost je konstanta*, *Porost = díl* atd.)

* *2) Typování porostů do kolonek Odd., Díl, Psk a Etáž -* V tomto případě je nutné mít nastavenou *kontrolu na lhp* (zaškrtnutý sloupec *Kontrolovat na lhp*) aby se vám nestávalo, že budete porosty zadávat chybně. Stejně tak je nutné nastavit strukturu vašich porostů v lhp nebo lho. Nastavení této struktury vám ulehčí typování porostů.

*Kontrolu na lhp u jednotlivých lhc nastavíte* [#104-en,*zde*].Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení