Seznamy

*Zde můžete prohlížet a nastavovat výrobní seznamy.*

* [#207-en,*Podnik*]

* [#208-en,*Závody*] - stromová struktura - ke každému závodu je nutno přiřadit podnik

* [#209-en,*Střediska*] - stromová struktura - ke každému středisku je nutno přiřadit podnik a závod

* [#103-en,*Úseky*] - stromová struktura - ke každému úseku je nutno přiřadit podnik, závod, ls

* [#42-en,*Druhy pohybů*]

* [#59-en,*Výkony*]

* [#43-en,*Podvýkony*]

* [#120-en,*Druhy těžeb*]

* [#251-en,*Způsoby provedení*]

* [#107-en,*Adresář*] - povinné pole jsou - Číslo, Platí od, Zam. (vyplňuje se A nebo N - je nebo není zaměstnanec) a Zkrácený název

* [#250-en,*Lokality*]- P, VM, OM a ES - sklady umí pracovat jen s těmito 4 - mi lokalitami

* [#106-en,*Dřeviny*]

* [#44-en,*Druhy odměn*]

* [#57-en,*Sortimenty*]

* [#108-en,*Materiál*] - nastavení pro sestavu *Přehled chemie* - zde nastavíte který materiál je chemie a půjde do sestavy

* [#252-en,*Prostředky*]

* [#253-en,*Účel akce*]

* *Škodlivý činitel*

* *Místo činnosti*

* *Evidenční listy*

* [#210-en,*Měrné jednotky*]

* [#109-en,*Třídy kvality sortimentů*]

* [#211-en,*Toušťkové stupně*] - pokud si zde nastavíte *tloušťku od a d*o bude se vám v číselníku *L10* automaticky doplňovat *tl. stupeň* na základě *průměru*

* [#212-en,*Adresa uživatele*] - na základě řádku s údaji o uživateli z tohoto seznamu se doplňují informace o dodavateli/odběrateli ve faktuře vydané/přijaté

* [#171-en,*Vazba mezi uživatelem a úsekem*] - zde je možné nastavit aby určitý uživatel Výroby 4000 viděl jen určitý úsek/úseky

images/tip.png*Tip:* Pokud chcete aby uživatel viděl více úseků, je nutno pro tohoto uživatele zadat více řádků (Novák = lú1, Novák = lú2).

*Adresář* - Číslo nebo zkratka se může v rámci platnosti použít pouze jednou.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení