Záznamy

Tento horní panel nabídky je *kontextový*, mění se podle toho v jakém *pořadači* zrovna pracujete.

_Pozn.: Pořadač je konkrétní zobrazovaný formulář (např. doklad LA41, seznam výkonů aj.)._

images/zaznamy 2019.PNG

Vždy se zobrazuje *nastavení období* (podle toho jak je období nastavené se poté doplňuje při typování dokladů).

Pokud jste v nějakém dokladu, seznamu nebo děláte uzávěrku, zobrazují se zde *ikony pro úpravu dokladů* a také ikony pro jejich *tisk a filtrování*.

V jednotlivých dokladech se také zobrazují *funkce*.

HLAVNÍ FUNKCE

images/uzavr.dokl.ikona.png *Uzavření dokladu -* uzavřením dokladu dojde u dokladu *LA41* k výpočtu *mzdové části dokladu*, u dokladu *LA43* k výpočtu *dopravného* a u číselníku *L10* k výpočtu *sumáře*

_Pozn.: Po uzavření dokladu již není možné doklad editovat._

images/uzavr.dokl.ikona.png *Hromadné uzavření -* tímto tlačítkem je možné uzavřít více dokladů najednou. Uzavírají se právě vyfiltrované doklady.

images/vykricnik.png*Pozor:* pokud není aplikován žádný filtr uzavřou se všechny neuzavřené doklady - tato operace může být podle počtu dokladů časově náročná.

images/otevr.dokl.ikona.png *Otevření dokladu -* otevřením dokladu se vymaže výpočet *mzdové části dokladu, dopravného, sumáře* a doklad je možné *editovat*

images/otevr.dokl.ikona.png *Hromadné otevření -* otevře více právě vyfiltrovaných dokladů najednou.

images/vykricnik.png*Pozor:* pokud není aplikován žádný filtr *otevřou* se všechny *uzavřené* doklady.

images/kontroladoch.png *Kontrola docházky -* provede kontrolu *počtů hodin a dnů* docházky a položek dokladu *za pracovníka*

images/prepocetdoch.png *Přepočet docházky -* přepočte celkové sumy v docházce pokud v ní provedete změny

images/hromadnazmena.png *Hromadná změna -* v dokladu LA41 hromadně změní pro všechny položky dokladu *dr. pohybu, výkon, podvýkon a pracovníka*. Změna se děje vždy podle položky na které zrovna stojíte

images/uhradaikona1.png *Přijatá faktura -* vytvoří z dokladu/dokladů *LA41, 45 a 46* nebo *odměn* přijatou fakturu

images/uhradaikona1.png *Fakturace/Vydadá faktura -* vytvoří z dokladu/dokladů *LA43* nebo *přehledu položek LA* vydanou fakturu.

images/mapa.png *Mapa -* proklik na *porost* do lesnických map (*ForesterWin*)

images/zadatdopravne.png *Zadat dopravné -* tlačítko pro zadání/změnu dopravného do již uzavřeného dokladu

images/importl10.png *Import L10 -* provede import dokladů z mobilní aplikace *KubiK*

images/otevritdokl1.png *Vygenerovat LA41 -* z dokladu L10 vygeneruje doklad LA41

_Pozn.: Je nutné nastavit konfigurační formuláře v dokladu LA41 a L10._

images/otevritdokl1.png *Otevřít doklad -* proklik na doklad z [#29-en,*přehledů*]

images/Hledani.png*Najít v HK* -při typování dokladů se nám v panelech Lesmistru ( HK, Porosty) zobrazí porost - zvážit kdy používat - může to trvat delší čas.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení