Zobrazení

Zde si můžete nastavit *vzhled své aplikace, otevřít seznam pohledů, uložit aktuální pohled* (nastavení sloupců - šířka, viditelnost sloupců apod.), *otevřít záhlaví se skupinováním* aj.

images/zobrazeni 2 2019.PNG

images/ulozitpohledikona1.png

*Uložit -* uloží *pohled* (nastavení) pořadače, ve kterém se zrovna nacházíte. Pokud ukládáte pohled poprvé objeví se výzva k zadání názvu pohledu.

_Pozn.: Touto ikonou měníte stávající pohled. Pokud chcete nový pohled uložit samostatně, použijte:_

images/save_as.png

*Uložit jako -* pohled se uloží jako *nový*. Je nutné zadat *název pohledu*.

images/tip.png*Tip:* Pokud se v Navigátoru přepnete na Pohledy, uvidíte pohledy k pořadači ve kterém se právě nacházíte.

images/nastavitjakovzor.png *Nastavit jako vzor -* tímto tlačítkem je možno nastavit svůj pohled ostatním uživatelům výroby.

images/zobrazeni-ulozit jinak.PNG - *Uložit jinak*- Umožňuje uložit pohled k pořadači.

- Uložit pohled k pořadači

- Nastavit jako vzor

- Zrušit nastavení pohledu k pořadači a k aktuálnímu uživateli

- Zrušit nastavení pohledu u všech pořadačů aktuálního uživatele.

*Rozbalit -* Rozbalí všechny uzle u naskupinovaných záznamů._

*Seskupit -* Seskupí všechny uzle u naskupinovaných záznamů.

*Skupinování -* Zobrazí záhlaví kde je možné skupinovat záznamy.

images/vyberovyradekikona.png *Výběrový řádek -* zobrazí řádek kde je možné definovat váš rychlý filtr.

images/refresh.png *Refresh -* slouží k zobrazení změn v pořadači, pokud jste zrovna provedly změny v jiném pořadači a potřebujete aby se okamžitě projevily.

images/multivyberikona.png *Multivýběr -* zapne funkci mnohonásobného výběru - pokud držíte klávesu Ctrl můžete vybrat více řádků např. k fakturaci nebo k vykopírování do excelu.

images/zrusittrideni.png *Zrušit třídění -* zruší všechna třídění sloupců

images/zrusitvyber.png *Zrušit filtr -* zruší všechny filtry v pořadači

images/ oznacitradkyikona.png *Označit řádky -* zatrhne pole *výběr* u vyfiltrovaných řádků dokladů.

_Pozn.: Pokud není filtr, zatrhne všechny řádky daného dokladu._

images/odznacitradkyikona.png *Odznačit řádky -* odznačí vyfiltrované/zatržené řádky výběru.

images/zobrazitoznaceneikona.png *Zobrazit označené -* vyfiltruje řádky označené zatržením pole *výběr*.

*Záznamy za období -* zde je možné změnit *nastavení zobrazení* (rok, měsíc, vše) u jednotlivých dokladů/přehledů.

_Pozn.: V [#56-en,*Hlavním nastavení - uživatelské*] si můžete přednastavit za jaké období se mají doklady, přehledy spouštět._

images/vykric.PNG *Pozor:* Od verze 8000319 je součástí Výroby4000 i Lesmistr. Můžete si Panely z Lesmistra zobrazovat přímo do pořadačů z Výroby. Např. v Dokladech LA41.Právo vám nastaví administrátor - od verze 8000917 jsou panely zobrazovány všem uživatelům.

images/panely2018.PNG

*Pokud máte otevřený panel*- Hospodářská kniha a seznam porostů a dřevin (JPRL) v dokladu LA41 při rozkliknutí v položkách na JPRL se Vám zobrazí vybraný porost jak v HK tak i v seznamu porostů a dřevin(JPRL).

images/vykric.PNG

Nezapomeňte si v ZÁZNAMECH aktivovat ikonu dalekohledu (Najít v HK)

Přidané foto:

images/najitvHK2018.PNGÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení