Akce

images/akce3.png

images/konfiguraceformulare.png *Konfigurace formuláře*

U jednotlivých dokladů je možné nastavit *hlavičku dokladu*. Tato hlavička se pak bude automaticky doplňovat při typování dokladů.

U dokladů *LA41, 45 a 46* je v sekci *Kontroly* možné nastavit *maximální číslo záznamu*, které je možné natypovat do dokladu a *maximální počet položek*, stejně tak jestli chcete *nabízet následující číslo záznamu*.

images/konfugurace3.png

U dokladů *LA43 a 44* si navíc můžete přednastavit automatické doplňování *druhu pohybu, podvýkonu lokality, odběratele, dodavatele aj.* Pokud fakturujete, je nutné, aby zde byl nastaven *pořadač pro auto. fakturu* (obvykle vydané faktury).

Pokud máte aplikaci *KubiK Mobile* a importujete doklady do *Výroby 4000* je důležité nastavit konfigurační formulář u L10 - konkrétně záložku *Import*.

*Export / Import*

Je možné provést export do *xls, xlsx, xml, text a html*.

images/exportdat.png *Export dat -* vyexportuje *výrobu* na cloudové uložiště a z něj je poté možné výrobu načíst do aplikace *Lesmistr Mobile*.

images/nacistpopisysloupcu.png *Načíst popisy sloupců -* načte názvy sloupců daného pořadače do pořadače popisy sloupců, kde je poté možné změnit název určitého sloupce/sloupců.

_Pozn.: Pokud chcete využívat změn názvů sloupců, je nutno mít tuto volbu povolenou v [#56-en,*hlavním nastavení*]- Společné - Uzávěrky - Použít vlastní popisky sloupců.

images/nacistsloupcedochybovniku.png *Načíst sloupce do chybovníku -* načte sloupce daného pořadače do pořadače *Chybovník*, kde je poté možno provést nastavení chybovníku.

images/genses-tlac-gens.png *Generátor sestav -* přepne vás do [#112-en,*generátoru sestav*], pomocí kterého si můžete vytvořit *vlastní sestavu*.

Akce- Generátor sestav-viz foto:

images/generator sestav2.PNG

_Pozn.:_ Generátor sestav je dostupný v těchto třídách:

* [#46-en,Přehled položek dokladů LA]

* [#23-en,Doklad LA43]

* [#24-en,Doklad LA44]

* [#47-en,Odměny]

* [#73-en,Výkaz skladů dle položek dokladů LA]

* [#58-en,Bilance holin]Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení