Správa

Zde se nachází *nastavení pro administrátory*.

Pro uživatele je zde k dispozici *vzdálená správa, záloha databáze na disk nebo ftp a aktualizace programu*.

images/Sprava.PNG

==Přehled ikon

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Správa`*

images/vygenerovanibh.png *Aktualizace licence -* pokud se vám při spuštění výroby objeví tato tabulka

images/aktualizacelicence.png

klikněte na tuto ikonu

images/prodlouzenilico15dni.png a licence vám bude automaticky *prodloužena o 15 dní.* *V této lhůtě je nutné nás kontaktovat pro prodloužení platnosti.*

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Administrace`*

images/auditlogikona1.png

*`{fs:18}Auditlog -`* `{fs:16}ukazuje průběh a úspěšnost operací programu`

images/historiezmenikona1.png

*`{fs:18}Historie změn -`* `{fs:16}zobrazí změny provedené v programu`

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Export / import`*

images/export.png

*Export seznamů L10 -* vyexportuje vybrané seznamy (porosty, adresář, sortimenty aj.) L10 na server a poté si je budete moci naimportovat do aplikace KubíK Mobile na vašem tabletu (mobilu).

images/export.png

*Export TPČ -* vyexportuje těžební, pěstební činnost a bilanci holin na server a poté si je budete moci naimportovat do vaši aplikace *Lesmistr Mobile*.

images/exportdat.png *Export výroby -* vyexportuje výrobu na server a poté si je budete moci naimportovat do vaši aplikace *Lesmistr Mobile*.

images/import2.png

*Import XLS -* umožňuje importovat seznamy a doklady v xls, xlsx (excel). Více informací naleznete v -[#55-en,*Import XLS*] .

*`{C:#F0F0E8,fs:20}Uživatel`*

images/settings_1.png *Nastavení programu -* zde se dostanete do hlavního nastavení programu. Více informací naleznete [#56-en,*zde*].

images/icon-password-lock-32x32.png *Zámek* - uzamkne obrazovku, pro další práci ve výrobě je nutné znovu vložit jméno uživatele a heslo.

images/icon-password-key-32x32.png *Změna hesla* - zde si může uživatel změnit přístupové heslo. Více informací naleznete [#168-en,*zde*].

images/tv.png

*`{fs:18}Vzdálená správa -`* `{fs:16}spustí program pro vzdálenou správu`

images/zalohadatabazeikona1.png

*Záloha databáze -* zálohuje vaše data do nastavené cesty na disku

images/zalohanaftpikona1.png

*Záloha na ftp -* provede zálohu vaší databáze na náš server

images/aktualizaceikona1.png *`{fs:18}Aktualizace -`* `{fs:16}zaktualizuje váš program, pokud je k dispozici nová verze`

Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení