Měsíční uzávěrka

==Skladová uzávěrka

images/uzaverkaikony.png

images/mesuzaverka3.png

Novou uzávěrku vytvoříte ikonou

images/new.png

*Nová uzávěrka*.

První uzávěrka se vytvoří pro období nastavené v _Hlavní nabídka > Záznamy > Období_. Další uzávěrky již navazují na předchozí.

Poté kliknutím na

images/edit_1.png

*Uzavřít* provedete *výpočet* uzávěrky.

Provedením uzávěrky dojde k *výpočtu bilance holin* (dec).

*Těžební a pěstební činnosti a bilance holin* (roč. + PS) se vypočítávají z aktuálně natypovaných dokladů.

Po uzávěrce uvidíte těžební, pěstební činnost a bilance v *Lesmistru*. Měsíční uzávěrkou dojde také k výpočtu *skladů*.

Po měsíční uzávěrce není možné doklady *editovat* a *otevřít*.

Uzávěrku stornujete ikonou

images/otevr.dokl.ikona.png

*Stornovat uzávěrku*.

_Pozn.: Všechny uvedené ikony se nachází v Hlavní nabídka > [#34-en,*Záznamy*]._

images/tip.png*Tip:* Pokud potřebujete opravit chybu v minulých letech nebo rušíte/děláte uzávěrky za delší období, využijte *uzávěrky za období.* Stačí jen nastavit období od a do.

images/vykricnik.png *Pozor:* Při rušení uzávěrek je nutné aby se období do shodovalo s poslední vytvořenou uzávěrkou.

==Deník pohybu dříví

images/denikpohdrivi1.png

Pro výpočet *deníku pohybu dříví* musí být vyplněné následující *seznamy*, které se nacházení v nastavení uzávěrky:

* *Účty*

* *Zúčtovací skupiny pro deník pohybu dříví*

* *Cena dříví na lokalitě -* zadává se na základě odhadu z předchozího roku. Pro každý nový rok stačí přepsat *cenu m3*

Následně musí být vyplněn seznam:

* *Nastavení výpočtu deníku pohybu dříví*

_Pozn.: V případě že budete využívat deník pohybu dříví, s nastavením výpočtu vám pomůžeme._

==Tisk

Tiskové sestavy deníku pohybu dříví naleznete v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_.

images/sestavy1.png

_Pozn.: V panelu Sestavy se zobrazují pouze sestavy k pořadači, ve kterém stojíte._

==Vliv na tiskové výstupy

Na měsíčních uzávěrkách jsou závislé tyto skupiny tiskových výstupů:

* Deník pohybu dříví

** - Ve třídě Měsíční uzávěrky

** - V [#75-en,*Tiskovém centru*] v uzlu [#91-en,*Uzávěrky*]

* Bilance holin

** - Ve třídě [#19-en,*Bilance holin*]

* Bilance LHP

** - V [#75-en,*Tiskovém centru*] v uzlu [#89-en,*Bilance LHP*]

* Skladové sestavy

** - Ve třídě [#73-en,*Výkaz skladů dle položek LA*]

** - V [#75-en,*Tiskovém centru*] v uzlu [#88-en,*Sklady*]Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení