Přehled položek dokladů LA

images/prehleddoklla1.png

V přehledu položek dokladů LA se uplatní hlavně [#40-en,*skupinování*] a [#13-en,*filtrování*].

Stejně jako u dokladů zde můžete [#10-en,*upravovat sloupce*], [#11-en,*řadit data*] a [#12-en,*vyhledávat*].

Sloupce,u kterých to lze se automaticky součtují ( množství, plocha, náhrada, částka celkem,..)

Příklad můžete vidět na obrázku výše.

Ve spodní části se zobrazí *právě spuštěný filtr*. Tento filtr můžete *odškrtnutím* zatrhávacího pole *zneaktivnit* nebo *křížkem* úplně *zrušit*.

Kliknutím na _Vlastní > Uložit filtr_ aktuální filtr *uložíte* a bude ho možné použít i při příštím spuštění daného dokladu.

images/tip.png*Tip:* Zvláště pokud máte velké množství dokladů je vhodné si v [#134-en,*Hlavním nastavení - záložka uživatelské*] přednastavit zobrazování *přehledu položek LA* jen za určitý *rok*. Toto zobrazení si můžete v případě potřeby kdykoliv změnit v [#35-en,*Zobrazení*]. Období za které se doklady/přehledy zobrazují se řídí *obdobím* nastaveným v [#34-en,*Záznamech*].

*Množství* - v přehledu položek dokladů LA se zobrazuje natypované množství z dokladů vynásobené koeficientem, který je přiřazen k natypovanému sortimentu( Nutno nastavit v tabulce - Sortimenty).

==Funkce

images/prehledpoldoklfunkce1.png

*Refresh -* Slouží k okamžitému zobrazení změn, které provedete např. v dokladech.

*Otevřít doklad LA -* umožňuje proklik do prvotního dokladu

*Otevřít fakturu -* umožňuje proklik na fakturu

*Vydaná faktura -* vygeneruje vydanou fakturu za položky vyfiltrované v přehledu. Více o *fakturách vydaných* naleznete [#49-en,*zde*].

*Rozdíl množství -* touto ikonou *vyfiltrujete* všechny řádky, kde je rozdílné *množství* a *množství LČR*

images/vykricnik.png *Pozor:* V přehledu položek dokladu *není možné upravovat* konkrétní řádky. Přehled vám ale umožňuje prokliky do *prvotních dokladů* (faktur), kde je již možné chybné hodnoty opravovat.

images/tip.png*Tip:* Pro opravení chybné hodnoty si ji v přehledu s pomocí [#13-en,*filtrů*], [#40-en,*skupinování*] aj. vyhledejte a ikonou

images/otevritdokl1.png *Otevřít doklad LA* se přemístěte do prvotního dokladu, kde je možné hodnotu opravit.

Konfigurační formulář

Konfigurační formulář naleznete v Hlavní nabídka > [#36-en,*Akce*] > *Konfigurace formuláře*.

images/konfigprehlpolla1.png

Pokud chcete z přehledu položek LA generovat *vydané faktury* musíte si zde nastavit *pořadač FV* a přednastavit *Sazbu DPH*, která se bude doplňovat do nově vytvořeného zboží.

*V konfiguračním formuláři* lze také nastavit jaké doklady a lhc chcete zobrazovat. Pokud máte hodně starých plánů, je dobré si zaškrtnout - jen platná lhc.

images/Konfigurace tpc.PNG

==Sestavy

images/sestavy1.png

*Sestavy si stejně jako v dokladech otevřete viz. obr.*

images/sestavyprehlpoldokl2.png

Sestavy v přehledu položek LA jsou tzv. *filtrační*. To znamená že reagují na *aktuálně zadaný filtr*.

Na rozdíl od tiskového centra je možné si krom období a organizačních úrovní zadat složitější filtr na data, která chcete zobrazit v sestavě.

Můžete např. zobrazit sestavy jen za určitý rok, měsíc a podvýkony, které si vyfiltrujete.

images/tip.png*Tip:* Filtrační sestavy v přehledu položek LA se používají hlavně v případě, že v [#75-en,*tiskovém centru*] nenaleznete přesně takovou sestavu, která by vám vyhovovala. Stačí když najdete *typ sestavy* která je pro vás vyhovující a můžete si tam [#13-en,*zadáním filtru*] zobrazit data podle vašich potřeb.

images/tip.png*Tip:* V přehledu položek je možné vytvořit *vlastní* (uživatelskou) sestavu pomocí images/genses-tlac-gens.png [#112-en,*Generátoru sestav*]. Tlačítko *Generátor sestav* naleznete v [#36-en,*Akcích*]. Vytvořenou sestavu najdete ve třídě [#75-en,Tiskové centrum] v uzlu, jaký si vyberete při vytváření sestavy, poduzlu Uživatelské sestavy, např.:

images/genses-odvoz-tiskc.png

Pokud chcete vyfiltrovat určitou plochu. Je potřeba si nastavit v - OVLÁDACÍ PANELY-OBLAST-Další nastavení. A upravit - desetinný oddělovač- změnit místo čárky na tečku.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení