Odměny

Pořadač odměny má 3 záložky - *Odměny, Docházka a Deník mezd a odměn*.

images/odmeny2.png

V Záznamech lze nastavit zda chceme zobrazit - vše, nebo jenom firmy či zaměstnance.

images/ODMENY.PNG

==Odměny

*Odměny se spočítají až po uzavření dokladu/dokladů.* Pokud některý doklad otevřete, odměny se za tento doklad vynulují.

V dokladech je vhodné využít [#40-en,*skupinování*], abyste mohli odměny vhodně setřídit (např. skupinování podle pracovníka viz. obr.)

Využít lze také [#13-en,*filtry*] ve sloupcích (např. filtrování odměn za určitý rok a měsíc - viz. obrázek).

Vámi zadaný filtr se zobrazuje *vlevo ve spodní části obrazovky*. Odtržením zaškrtávacího pole ho lze *vypnout* a křížkem úplně *zrušit*.

images/tip.png*Tip:* Aby se zadané *skupinování* objevilo i při příštím otevření odměn, je nutné [#21-en,*uložit pohled*]. Stejně tak můžete přes tlačítko *Vlastní* [#20-en,*uložit filtr*].

Ve spodní části obrazovky se nad aktuálním filtrem zobrazují *sumy sloupců*. Pokud by jste chtěli zobrazit sumy i u jiných sloupců s číselnými hodnotami, *PT myši* klikněte na prostor, kde by se měla suma zobrazit a vyberte sumu nebo jinou hodnotu.

==Docházka

Zde se zobrazuje *sumární docházka z dokladů LA41 a 46*.

Data zde uvidíte pouze, když docházku u dokladů *LA41 a/nebo LA46* typujete, a když jsou doklady *uzavřeny*.

_Pozn.: Stejně jako v záložce Odměny je vhodné zde využít [#40-en,*skupinování*] a [#20-en,*filtry*]._

==Deník mezd a odměn

Deník mezd a odměn se počítá na základě sloupce *Zúčtovací skupina* v seznamu [#44-en,*Druhy odměn*].

==Funkce

images/odmenyfunkce2.png

images/otevritdokl1.png*Otevřít doklad -* umožňuje proklik do prvotního dokladu.

images/uhradaikona1.png*FP firma -* automatická faktura přijatá se vytvoří za daný rok a měsíc a firmu, která je na řádku kde stojíte.

images/uhradaikona1.png*FP výběr -* automatická faktura přijatá se vytvoří za vámi zvolený [#13-en,*filtr*].

*Přepočet deníku mezd (přepočet odměn) -* přepočítá odměny pokud uděláte změny v dokladech.

*Export do mezd -* export odměn do účetního systému *LORGA*. Nutné natavit *rok a měsíc*, který chcete exportovat, a jestli chcete exportovat *zaměstnance nebo firmy* nebo obojí.

==Konfigurační formulář

Konfigurační formulář naleznete v Hlavní nabídka > [#36-en,*Akce*] > *Konfigurace formuláře*.

images/konfformodmen1.png

V tomto formuláři se nastavuje export do mzdového programu.

*Rok a měsíc* se mění podle nastavení v záznamech.

Nastavit se musí *Mzdový program* a *Maska výstupního souboru*, kterou daný program požaduje.

*Pořadač pro přijatou fakturu -* musí být nastaven, pokud chcete používat automatické generování přijatých faktur z odměn.

==Tisk sestav

Naleznete v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_.

images/sestavy1.png

_Pozn.: V panelu Sestavy se zobrazují pouze sestavy k pořadači, ve kterém stojíte._

images/tip.png*Tip:* Ve třídě Odměny je možné vytvořit *vlastní* (uživatelskou) sestavu pomocí images/genses-tlac-gens.png [#112-en,*Generátoru sestav*]. Tlačítko *Generátor sestav* naleznete v [#36-en,*Akcích*]. Vytvořenou sestavu najdete v panelu Sestavy ve třídě Odměny v uzlu Uživatelské sestavy:

images/genses-odmeny-odm.png

a ve třídě [#75-en,Tiskové centrum] v uzlu Odměny, poduzlu Uživatelské sestavy:

images/genses-odmeny-tiskc.pngÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení