Vydané faktury

images/tip.png*Tip:* Faktura se dá vytvořit automaticky z dokladu/dokladů [#23-en,*LA43*], [#46-en,*Přehledu položek LA*] nebo *Pěstebního / těžebního nápočtu*.

_Pozn.: Pokud tvoříte fakturu z dokladu/ů LA43, musí být tento doklad/y uzavřen/y._

*Z dokladu/dokladů LA43* vydanou fakturu vytvoříte vybráním dokladu/dokladů a stiskem ikony

images/uhradaikona1.png *Fakturace*. Jsou tři možnosti jak vytvořit vydanou fakturu:

* *1) za aktuální doklad -* faktura se vytvoří *za doklad na kterém stojíte*. V průvodci vygenerováním faktury nechte zatržený *Aktuální doklad* a klikněte na *dokončit*.

* *2) za všechny nevyfakturované doklady -* v průvodci vygenerováním faktury vyberte *Všechny nevyfakturované doklady* a klikněte na *dokončit* - faktura se vytvoří za všechny nevyfakturované doklady daného *roku, měsíce a odběratele* na dokladu, ze kterého jste fakturaci spouštěli.

* *3) za Vybrané doklady -* u dokladů které chcete fakturovat zatrhněte pole *výběr*, klikněte v [#35-en,*Zobrazení*] na

images/zobrazitoznaceneikona.png *Zobrazit označené*. Poté klikněte na ikonu *Fakturace* a v průvodci vygenerováním faktury zvolte poslední možnost *Vybrané doklady* a klikněte na *dokončit*

_Pozn: Pokud nemáte v nabídce pole *výběr*, musíte si toto pole přidat. Jak na to, naleznete [#10-en,*zde*]._

*Z přehledů* fakturu vytvoříte obdobně. Faktura se vytvoří za *výběr* (filtr), který máte v tomto přehledu (např. za určitý rok, měsíc a pracovníka - tvorbu filtru naleznete [#13-en,*zde*]). Potě klikněte na ikonu

images/uhradaikona1.png *Vydaná faktura* a rovnou se vám zobrazí detail faktury za vámi zvolená data.

images/vykricnik.png *Pozor:* sazba dph se do faktury doplňuje podle sazby dph která je nastavená v seznamu [#50-en,*Zboží*] ve sloupci *Sazba dph* , zkontrolujte také sloupec *Kód dph*. Ve [#50-en,*Zboží*] také doplňte SORTIMENT k danému druhu zboží, které chcete fakturovat. Jinak faktura nebude vytvořena.

Po spuštění pořadače *Vydané faktury* se zobrazí seznam vydaných faktur.

images/vydanefaktury3.png

Detail faktur zobrazíte označením faktury a kliknutím na *Detail*. Další možností je *dvojklik* na fakturu nebo *Ctrl + Enter*.

images/detailfaktury3.png

Detail faktury je rozdělen na několik záložek:

* *Popis -* zde lze zadat např. popis dokladu, číslo objednávky, konstantní symbol, způsob platby

* *Dodavatel -* dodavatel se vyplní automaticky podle nastavení v konfiguračním formuláři . Pokud je potřeba vytvářet Vydané faktury pro více dodavatelů musí být všichni dodavatelé zadáni v Adresáři, Adrese uživatele.Musí být také přiřazeni ke konkrétním úsekům a pokud chceme zachovat číselnou řadu pro každého dodavatele - musí mít každý dodavatel vytvořen pořadač pro Vydanou fakturu a u každého pořadače musí být nastavena Konfigurace formuláře. ( Pro nastavení pořadačů je nutné zkontaktovat podporu Itersoft - rádi vám s tím pomůžeme).

* *Fakturační adresa*

* *Odběratel -* doplní se automaticky z dokladu LA43

* *Konečný příjemce*

* *Fakturační adresa*

* *Dodací listy*

* *Úvodní text*

* *Doplňkový text*

* *Ostatní -* zde je možné nastavit zaokrouhlování pro každou fakturu zvlášť

images/tip.png *Tip:* nastavení zaokrouhlení využijete hlavně v případě, že nemáte v [#56-en,*hlavním nastavení*] ve *fakturaci* zatrženou volbu *Zaokrouhlit FV na celé koruny* a potřebujete zaokrouhlit jen jednu konkrétní fakturu.

Níže se pak nacházejí jednotlivé *položky faktury*.

images/tip.png*Tip:* Nastavte si konfigurační formulář pro automatické doplňování některých hodnot.

images/konfigformular1.png

images/vykricnik.png *Pozor:* Důležité je nastavení typu dokladu - Vydané faktury a sazeb dph (0, 10, 15, 21) - pokud je součástí vaší Výroby 4000 i fakturace budou již tyto hodnoty *přednastavené* - u těchto hodnot prosím *neměňte nastavení*. Ostatní řádky v konfiguračním formuláři si nastavte podle potřeby.

==Uhrazení faktury

Uhrazení faktury označíte ikonou

images/uhradaikona1.png*Úhrada* nacházející se v _Hlavní nabídka > [#34-en,*Záznamy*] > *Funkce*._

Po stisku této ikony se vytvoří řádek v záložce *Úhrada*, kde je vyplněné *Datum úhrady* a *celková částka faktury*. Tuto částku lze ale přepsat a udělat tak *částečnou úhradu* faktury. Po opětovném stisku ikony *Úhrada* se douhradí částka, která zbývá do celkové částky faktury.

==Tisk

Naleznete v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_.

images/sestavy1.png

_Pozn.: V panelu Sestavy se zobrazují pouze sestavy k pořadači ve kterém stojíte._

*Export vydaných faktur*

1.

Nastavení -> Společné -> Účto -> Zrušit Propojení na BCS Forester

2. Nastavení -> Společné -> Fakturace -> Typ exportu FV -> NÁZEV ÚČETNÍHO SYSTÉMU

_Aktuálně můžete využít jednu z těchto možností:_

a) MONEY_FVNESKLADOVA - nejčastější varianta pro MONEY S3

b) ZEIS

c) MONEY - je specifická varianta

3. Doklad LA43 -> Konfigurace formuláře -> Fakturace -> Nastavit Pořadač pro auto. fakturu -> Vydané faktury

4. V konfiguraci pro Vydané faktury nastavit masku pro číselnou řadu dokladu dle toho, jak to používají, případně další nastavení, jako třeba měnu, účet, atd.

5. Vytvořit fakturu z dokladu LA43 (doklad musí být uzavřen)

images/fakturace.PNG

(Lze zvolit jen za aktuální doklad nebo jich vyfiltrovat více), použijte množství skladové nebo pomocné.

images/fakturace-vyber.PNG

6. Samotný export faktur do XML se provádí tak, že si ve fakturách vyfiltrujete, co chcete exportovat (např. rok a měsíc) a poté v záložce záznamy ve funkcích vpravo

kliknu na tlačítko:

*ODVOZY a FAKTURY v EUR *

*Nastavení ručního zadávání KURZU EU/KČ*- Nastavuje administrátor. Nejdříve admin smaže tabulku kurzu a zakážeme automatické stahování. V hlavičce dokladu povolím sloupec- *KURZ*

Export vydaných faktur

Samotný export faktur do XML se provádí tak, že si ve fakturách vyfiltrujete, co chcete exportovat (např. rok a měsíc) a poté v záložce záznamy ve funkcích vpravo kliknete na tlačítko Export. Po kliknutí na něj se otevře dialog pro uložení výsledného XML souboru na nějaké místo na disku, které si zvolíte.

images/mena-konfigurace.PNGÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení