První nastavení

Před prvním typováním dokladů si prosím zkontrolujte *seznamy a jejich nastavení*.

Pokud se vaše data do *Výroby 4000* importují z *Výroby 3000*, importují se také *výrobní aj. seznamy* a převezme se jejich *nastavení*. Je dobré si ale tato nastavení *zkontrolovat* a *nastavit parametry*, které ve Výrobě 3000 nebyly.

Při typování dokladů se v určitých kolonkách vybírá právě z těchto seznamů a na výběr jsou navázány i výpočty např. skladů, odměn aj.

Důležité seznamy, ve kterých se nachází nastavení výpočtů, *naleznete zde:*

==Nastavení dokladů LA

* [#42-en,*Druhy pohybů*] - *nastavení skladů* - pokud se data převádí z Výroby 3000 bude nastavení skladů ve Výrobě 4000 totožné

* [#43-en,*Podvýkony*] - *nastavení LHE a bilance holin* - pokud se data převádí z Výroby 3000 bude toto nastavení totožné. Vyplněním sloupce *Typ* (T nebo P) je možné nastavit jaké podvýkony půjdou do *pěstebních* a jaké do *těžebních sestav* aj.

* *Dřeviny -* nastavení kubírování - překontrolujte si nastavení *kubírovací dřeviny* pokud používáte *číselník L10* , je také nutné nastavit typ ( J,L).

* [#44-en,*Druhy odměn*] - nastavení výpočtu jednotlivých *druhů odměn* a *zúčtovacích skupin pro deník mezd a odměn* - pokud se data převádí z Výroby 3000 bude toto nastavení totožné

* [#57-en,*Sortimenty*] - nastavení *jednotky, přepočtového koeficientu prm/m3 a typu sortimentu* (J nebo L) - taktéž se převádí z Výroby 3000

* *Tloušťkové stupně -* nastavení tloušťky *od a do*. Pomůže vám při typování dokladu *L10* - na základě průměru se pak automaticky doplňuje *tl. stupeň*

* *Adresa uživatele -* překontrolujte si prosím údaje ve vaši adrese

_Pozn.: Tyto seznamy se nachází mezi hlavními seznamy v uzlu [#30-en,*Seznamy*]._

==Nastavení uzávěrek

* *Zúčtovací skupiny mezd -* nastavení účtů MD a dal. _Vazby druhů odměn na zúčtovací skupiny se nastavují v druzích odměn._

* *Účty -* nastavení účtů pro deník pohybů dříví

* *Zúčtovací skupiny pro deník pohybů dříví*

* *Cena dříví na lokalitě -* při změně ceny dříví na lokalitě se pouze přepíše cena

* *Nastavení výpočtu deníku pohybu dříví -* pokud si nevíte rady s nastavením, rádi vám pomůžeme

_Pozn.: Seznamy naleznete v uzlu Uzávěrky > [#53-en,*Nastavení*]._

_Pozn.: Stejně jako nastavení předchozích seznamů se i toho nastavení z velké části převádí z *Výroby 3000*._

==Nastavení fakturace

* [#50-en,*Zboží*] - v tomto seznamu je pro správný chod fakturace nutné vyplnit sloupec Sazba dph , typ zboží a kód dph

* *Formy úhrady* - doplňte pouze v případě že vám nějaká forma úhrady chybí

* *Konstantní symboly* - doplňte pouze v případě že vám nějaký konstantní symbol chybí

* *Kódy dph -* kódy dph by měli být nastaveny viz. obr. níže

images/kodydph1.png

_Pozn.: Seznamy naleznete v uzlu *Obchod*._

_Pozn.: Stejně tak tyto seznamy přenášíme spolu s nastavením z *Výroby 3000*._

==Nastavení pro sestavy

* [#42-en,*Druhy pohybů*] - pro správnou funkci sestav je nutno vyplnit sloupec *Typ dr. poh.*

* [#59-en,*Výkony*] - pro správnou funkci *nákladových sestav* musí být vyplněn sloupec *Mj nákl.* a *Sloupec nákl.*

* [#43-en,*Podvýkony*] - pro určení jaké podvýkony mají jít do těžebních a jaké do pěstebních sestav je nutno nastavit do sloupce *Typ* - *T* (těžební) nebo *P* (pěstební)

* *Dřeviny -* v seznamu dřevin musí být vyplněn sloupec *Typ* - *J* (jehličnaté) nebo *L* (listnaté)

* [#44-en,*Druhy odměn*] - vyplnit sloupec *Typ mzdy*

* [#57-en,*Sortimenty*] - vyplnit sloupec *Typ sortim.* - *J* (jehličnaté) nebo *L* (listnaté)

* *Materiál (Sadba) -* pokud budete využívat sestavu *Přehled chemie* je nutno ve sloupci *Chemie* zaškrtnout jaké materiály jsou chemie a mají být zahrnovány do sestavy

==Hlavní nastavení programu

Popis tohoto nastavení naleznete [#56-en,*zde*].Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení