Import XLS

*Příprava XLS souboru:*

* Každý seznam musí ležet na novém listu. Např. seznam sortimentů nesmí ležet na stejném listu jako doklad LA41.

* První řádek obsahuje nadpisy, druhý a více již data k načtení. Pokud je na prvních řádcích nějaký text, který nenačítáte, smažte celé tyto řádky

*Import XLS ve Výrobě 4000*

1. V horním panelu nabídky Správa v oddílu Export / Import klikněte na Import XLS.

* Otevře se okno pro import excelových souborů.

2. Klikněte na Otevřít XLSX a na disku najděte a vyberte soubor k importu.

* Soubor může mít příponu .XLS či .XLSX

* Obsah souboru se zobrazí na levé straně.

* Vpravo v horní tabulce najdete seznam importů.

3. V této tabulce vyberte, jaký typ souboru (číselník) načítáte.

4. Klikněte na tlačítko Načíst XLSX.

* Číselník se za chvíli načte.

* Pokud nastanou potíže při importu, kontaktujte nás.

*Nastavení importu pro pokročilé*

* Na pravé straně v dolní tabulce leží seznam sloupců k načtení.

* Pole 'Číslo sloupce v tabulce' značí číslo sloupce v excelovém souboru.

* Číslování v excelovém souboru začíná číslem 0. Z toho vyplývá A = 0, B = 1, C = 2, atd.

* Jméno cílového pole značí, do jakého pole ve Výrobní tabulce se načítá pole z Excelu.

* Pokud bude např. pole 'ROK' ležet v excelu ve druhém poli, ale v tabulce se seznamem načítaných polí bude pro 'ROK' napsáno 4, je potřeba toto číslo změnit na požadovanou hodnotu, v tomto případě na číslo 2.

* Pole 'Hodnota' slouží k vepsání náhradní hodnoty do daného pole, pokud hodnota v 'Číslo sloupce v tabulce' je prázdné, či pokud toto pole v excelu je prázdné.

* Pokud je potřeba vložit dvě nebo tři hodnoty do stejného pole, postup je následovný:

1. V novém řádku v seznamu sloupců doplňte číslo pole do sloupce 'Sloupec před' vložte číslo prvního sloupce k načtení a do sloupce 'Znaky před' vepište oddělovač načítaných hodnot.

2. Druhou hodnotu doplníme tak, že do sloupce 'Číslo sloupce' vložíte číslo druhého sloupce k načtení.

3. Pro import třetí hodnoty, do sloupce 'Sloupec za' vložte číslo třetího sloupce k načtení a do sloupce 'Znaky za' vepište oddělovač načítaných hodnot.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení