Bilance holin

V záznamech reaguje filtr jen za určitý rok ( měsíc zde nelze nastavit). Pokud si chcete vyfiltrovat i měsíc, použijte- *Tiskové centrum - Bilance holin- např. Sestavu BH01-Detailní (dec.).*

images/Bilance holin1.PNG

images/bilanceholin3.png

Záznamy *BH* do této tabulky se generují vždy po [#45-en,*měsíční uzávěrce*]. Pokud nemáte žádné měsíční uzávěrky měly by v této tabulce být pouze *počáteční stavy BH* nebo bude prázdná, pokud nemáte vygenerované počáteční stavy BH.

*Význam IH V BH -* index holin se typuje do dokladu LA41 popřípadě LA45. Je to *pořadové číslo holiny v rámci porostu*. Pro správnou funkci BH je vhodné IH používat.

*Pokud se IH (Index holin) nevyplní, tak se automaticky doplní číslo 1.*

images/bhfunkce3.png

*Refresh-* tato ikona slouží pro manuální refresh. Refresh v tabulce BH se provádí automaticky při vytvoření měsíční uzávěrky.

*Otevřít doklad -* touto ikonou lze z konkrétního řádku BH otevřít prvotní doklad, kde je možné opravit případnou nesrovnalost.

*Hromadná změna -* využívá se na doplnění úseků k počátečním stavům BH. Vyfiltrujete si řádky počátečních stavů BH kam chcete určitý úsek doplnit (např. jen určitá oddělení), doplníte lú do prvního řádku, řádek uložíte Ctrl + S a kliknete na ikonu Hromadná změna. Vaše změna z prvního řádku se opíše do všech ostatních vyfiltrovaných.

images/tip.png *Tip:* Pokud si v *Lesmistru* (nebo od verze- 9001001-Hospodářské knize- najdete v Záznamy-Přiřazení org.úr.)v *Seznamu porostů* nastavíte *úseky* k porostům, tyto úseky se vám při vygenerování *počátečních stavů BH* automaticky *doplní*.

Další důležitou funkcí je

images/vygenerovanibh.png*Vygenerování počátečního stavu BH -* používá se pouze pokud nemáte udělané žádné [#45-en,*uzávěrky BH*] - dojde ke smazání BH a opětovnému vygenerování počátečních stavů BH z plánu/plánů.

images/vygenerovanibh.png*Doplnit PS BH LHP -* doplnění počátečních stavů HP z plánu do polí 'Lhp - poč. stav hol.' a 'Lhp - poč. stav vyl.'.

*Pokud je koncečný stav holiny různý od nuly, tak se vymaže rok a měsíc zalesnění i zajištění.*

U holin generovaných z LHP i u nezajištěných kultur je možnost editovat rok a měsíc vzniku-

*Je potřeba:* Nastavit Editace Vzniku Holiny na *A* viz: foto:

images/vznik holiny.PNG

images/tip.png*Tip:* Ve třídě Bilance holin je možné vytvořit *vlastní* (uživatelskou) sestavu pomocí images/genses-tlac-gens.png [#112-en,*Generátoru sestav*]. Tlačítko *Generátor sestav* naleznete v [#36-en,*Akcích*]. Vytvořenou sestavu najdete v panelu Sestavy ve třídě Bilance holin v uzlu Uživatelské sestavy:

images/genses-bilhol-bh.png

a ve třídě [#75-en,Tiskové centrum] v uzlu Bilance holin, poduzlu Uživatelské sestavy:

images/genses-bilhol-tiskc.pngÚvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení