Faktury přijaté

Přijatá faktura se dá vygenerovat automaticky z dokladu LA41 nebo z Odměn:

* *1) Generování z LA41 -* vytvoří fakturu za *konkrétní doklad* na kterém stojíte - je nutné mít v seznamu zboží doplněnou zkratku *výkon-podvýkon* (např.: 111-13 do seznamu zboží doplníte jako *111013)* a u této zkratky doplnit *sazbu dph.* Pokud není daný podvýkon doplněn v seznamu zboží, tak se vás při tvorbě přijaté faktury program zeptá, jestli ho chcete doplnit automaticky.

* *2) Generování z odměn -* vytvoří fakturu *za pracovníka a za měsíc*, který máte nastavený. Pracovníka si v odměnách jednoduše [#13-en,*vyfiltrujete*].

images/vykricnik.png *Pozor:* V dokladu LA41 a odměnách je nutné správně nastavit *konfigurační formuláře* - nastavuje se *pořadač pro přijatou fakturu* (obvykle Faktury přijaté).

*Detail faktury je rozdělen na několik záložek:*

* *Popis -* zde lze zadat např. popis dokladu, číslo objednávky, konstantní symbol, způsob platby

* *Dodavatel -* dodavatel se vyplní automaticky podle dokladu LA41

* *Fakturační adresa*

* *Odběratel -* se doplní podle nastavení v konfiguračním formuláři . Většinou bývá jeden. Pokud je potřeba vytvářet Faktury přijaté pro více odběratelů musí být všichni odběratelé zadáni v Adresáři, Adrese uživatele.Musí být také přiřazeni ke konkrétním úsekům a pokud chceme zachovat číselnou řadu pro každého odběratele - musí mít každý odběratel vytvořen pořadač pro Fakturu přijtou a u každého pořadače musí být nastavena Konfigurace formuláře. ( Pro nastavení pořadačů je nutné zkontaktovat podporu Itersoft - rádi vám s tím pomůžeme).

* *Konečný příjemce*

* *Fakturační adresa*

* *Úvodní text*

* *Doplňkový text*

Níže se pak nacházejí jednotlivé *položky faktury*.

images/tip.png*Tip:* Nastavte si konfigurační formulář pro automatické doplňování některých hodnot.

images/konfiguraceprijfa1.png

_Přidáním v konfiguračním formuláři Úvodní text-_ *Fakturujeme Vám dle #LA*, se vám automaticky bude do úvodního textu ve faktuře doplňovat: rok,měsíc, číslo střediska, úseku a číslo dokladu.

images/vykricnik.png *Pozor: Důležité je nastavení typu dokladu - název pořadače (obvykle Přijaté faktury), sazeb dph (0, 10, 15, 21) a odběratele.*

V Adresáři musí být u firmy vyplněno *IČO/DIČ* - pokud je to firma a není plátcem DPH - nevyplňujeme IČO/DIČ - faktura přijatá se vytvoří automaticky s kódem DPH 0.Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení