Chybovník

*Nastavení povinného vyplňování, přeskakování jednotlivých hodnot.*

images/chybovnik6.png

==Postup nastavení chybovníku

*1) Vytvoření jednotlivých skupin chybovníku -* např. těžba, zalesnění, přibližování, LA41_11, LA41_111 aj. Skupiny se vytvářejí v pořadači *Skupiny pro chybovník* kde je nutné zadat zkratku skupiny a pokud chcete tak také její popis.

_Pozn.: Tyto skupiny představují oddíly se stejným nastavením, proto se nebojte většího počtu skupin._

*2) Načtení sloupců do chybovníku -* chybovník se načítá z jednotlivých pořadačů dokladů

images/nacistsldochybovn1.png

V dokladu LA41/43/44/45/46/L10 se v [#36-en,*akcích*] klikněte na *Načíst sloupce do chybovníku* - Načíst sloupce třídy do chybovníku.

_Pozn.: Pokud z jednoho dokladu načítáte další sadu sloupců, je nutné potvrdit dotaz na vygenerování další sady sloupců._

images/chybovnikdotaz2.png

images/vykricnik.png *Pozor:* Sloupce generujte vždy z dokladu pro který chcete chybovník nastavovat. Do chybovníku se vygenerují jen aktuálně [#10-en,*zobrazené sloupce*].

*3) Přiřazení skupiny vygenerované sadě sloupců a nastavení -* v pořadači *Chybovník* do kterého jste vygenerovali skupiny sloupců je nutné v hlavičce doplnit *skupinu* a v položkách nastavit systém vyplňování jednotlivých kolonek.

Jednotlivé položky mohou nabývat těchto hodnot:

* *nepropustná chyba* - 1 - červená

* *propustná chyba* - 2 - oranžová

* *přeskakovat* - 3 - šedá

* *nepovinné* - 4 - bez barvy

images/tip.png*Tip:* V [#56-en,*hlavním nastavení*] v záložce *Doklady* je možno nastavit aby byla *červená chyba* skutečně *nepropustná* - tzn. že bez vyplnění červeného pole *nepůjde uložit doklad*.

*4) Nastavení jednotlivých skupin k podvýkonům -* v seznamu [#43-en,*podvýkonů*] si k jednotlivým podvýkonům přiřaďte vytvořené a nastavené skupiny. Skupiny se zadávají do sloupce *Skupina pro chybovník*.

images/tip.png*Tip:* Pro snadnější nastavování skupin k podvýkonům si [#13-en,*vyfiltrujte*] např. určitý *výkon*. Skupinu zadejte do prvního řádku (k prvnímu podvýkonu vyfiltrovaného výkonu), *Ctrl + S* řádek uložte a poté klikněte na ikonu *Hromadná změna* v [#34-en,*záznamech*].

Zadaná skupina chybovníku se nastaví pro *všechny vyfiltrované řádky* (podvýkony vybraného výkonu).Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení