Sklad materiálu

Sklad materiálu se dělí na hlavičky a položky.

*V hlavičce naleznete: *

*Seznam materiálů* - je to tentýž seznam materiálů jako v [#30-en,*seznamech*]. *Množství na skladě* se počítá z příjemek a výdejek.

Ve skladu materiálu si také můžete [#10-en,*zobrazit*] sloupec *Mj* a zadat mj jednotlivých materiálu. K této jednotce se bude vztahovat *množství*, které budete typovat do *LA41* do sloupce *Množství skladové*.

images/Sklad materialu_new.PNG

*Záložka- POHYBY

*

images/sklad materialu_new2.PNG

*Seznam výkonů* - určuje jaký výrobek se zobrazí při typování dokladů u jednotlivých výkonů. U jednotlivých materiálů můžeme zvolit více výkonů oddělených středníkem na začátku i na konci. Např: ;153;112;..... Viz. obrázek níže.

images/Sklad materialu2.PNG

Pokud zadám v Dokladech LA41 konkrétní výkon, tak do výrobku se mi bude automaticky nabízet jen ten výrobek (sadba/materiál), u kterého je v Seznamu výkonů tento výkon uveden.

*Pokud potřebujete spotřebu jednoho materiálu vypočítávat z různých jednotek, vyplňte Mj 2 a Koef. 2, resp. Mj 3 a Koef. 3. Když nebude vyplněna plocha, použije se pro výpočet Skladového množství příslušná MJ X a Koef. X. Když plocha vyplněna bude, tak se přednostně použije "Koeficient pro přepočet na ha" a pronásobí se hodnotou v poli Plocha.*

*V položkách naleznete:*

* *Ceník -* zde se zadává ceník k jednotlivým materiálům

* *Příjemky -* příjemky k jednotlivým materiálům

* *Výdejky -* generují se automaticky z dokladu LA41

* *Převodky-* převod množství mezi úseky (musí být vyplněn podnik i závod)

images/Sklad materiálu prevodky.PNG

_Pozn.: Ceník, příjemky a výdejky se vztahují vždy jen k hlavičce na které stojíte._

images/tip.png*Tip:* Aby byl sklad materiálu funkční musí být v seznamu [#43-en,*podvýkonů*] nastaveno jakých podvýkonů se má výdej materiálu týkat.

Sklad materiálu se počítá ze sloupce dokladu *LA41 - Množství skladové*. Tento sloupec se doplňuje automaticky na základě natypovaného množství. Pokud se množství a množství skladové liší, jednoduše přepište hodnotu ve sloupci *množství skladové*.

==Tisk

Naleznete v _Navigátoru > [#19-en,*Sestavy*]_ nebo v [#75-en,*Tiskovém centru*].

images/sestavy1.png

_Pozn.: V panelu Sestavy se zobrazují pouze sestavy týkající se skladu materiálu._

V tiskovém centru můžete využít sestavu pro sklad materiálu- sestava MAT05Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení