Tiskové centrum

V tiskovém centru naleznete zleva *nastavení období*, *tisk*, *možnosti otevření sestav*, jednotlivé *sestavy*, *úseky*, *vlastní okno se sestavou* a níže je vypsaný *aktuální filtr* (vše označené viz. obr.)

images/sestavy2018_90.PNG

* *Období -* zde si nastavte *období* za jaké se má sestava zobrazovat - *rok*, *rok a měsíc*, *1. a 2. půlrok* nastaveného roku, *kvartály* nastaveného roku

* *Tisk -* je možné tisknout přímo nebo vytvořit *pdf* dokument

* *Možnosti otevření -* *Otevření v nové záložce -* otevře sestavu jako další samostatné okno, *Na celou obrazovku -* spuštěná sestava se otevře na celou obrazovku

images/tip.png*Tip:* Pokud budete využívat volbu *otevřít v nové záložce*, můžete mít současně otevřených *více sestav*.

* *Úprava názvu

images/upravanazvuikona.png -* kliknutím na tuto ikonu si můžete zeditovat název sestavy

* *Sestavy -* řadí se do jednotlivých *uzlů* (Odvoz, Výkup, Zalesnění) - kliknutím na plus/mínus uzel rozbalíte/sbalíte. Vybranou sestavu spusťte *dvojklikem LT myši*.

_Pozn.: Za názvem sestavy se zobrazuje *období za jaké je sestava vytvořena* (např. 2016/10, 2016/1-10) a pod názvem sestavy se zobrazuje *váš filtr na lú nebo ls* pokud je zadán._

* *Nastavení úseků -* po otevření tiskového centra se zde zobrazují všechny vaše úseky a spuštěné sestavy se zobrazí za všechny tyto úseky. Pokud chcete sestavu jen za určitý/určité *lú* nebo *ls* pomocí [#13-en,*rychlého filtru*] si lú nebo ls *vyfiltrujte.*

* *Aktuální filtr -* zobrazuje se zde *zadaný filtr*. Filtr zrušíte kliknutím na *křížek*.

Vytvořený filtr si také můžete uložit . Po vytvoření filtru zadejte - Vlastní - Popis výběru - Uložit filtr - Proveď.

images/filtr.png

Filtr se uloží do Panelu - Filtry.

Seznamy úseků můžeme po výběru skrýt. Je to vhodné zejména u menších monitorů kde se nám vybraná sestava může zobrazit na větší části obrazovky.

images/sestavyskryt2018_90.PNG

V nových sestavách lze kromě filtru na úseky také použít filty na LHC, Úč. akce.

Sestavy - *Nákladové sestavy*

images/Tiskovecentrum2.PNG

Sestavy - *Bilance LHP*

images/Tiskovecentrum3.PNG

Sestavy - *LHE*

images/Tiskovecentrum.PNG

==Oblíbené a uzávěrkové sestavy

Každý uživatel má možnost si zvolit jaké sestavy chce mít jako *oblíbené* či *uzávěrkové*.

Jako oblíbenou nebo uzávěrkovou sestavu nastavíte kliknutím *PT myši* na *sestavu*

images/oblibeneneobl1.png

a kliknutím na *oblíbená* nebo *uzávěrková*.

images/tip.png*Tip:* Jako *uzávěrkové sestavy* zvolte sestavy, které tisknete *každý měsíc*. Bude se vám snadněji pracovat, když nebudete muset vaše uzávěrkové sestavy hledat mezi všemi sestavami.

V *záznamech* v *Hlavní nabídce* si poté můžete zobrazovat jen *skupiny sestav*, které zrovna potřebujete.

images/oblauzaverkvzazn1.png

Můžete také nastavovat *oblíbenost*, *neoblíbenost* i pro *ostatní uživatele*.

_Pozn.: Tuto funkci má obvykle povolenou pouze jeden uživatel a aby jste ji mohli využívat, musíme vám na ni nastavit právo._

Sestavy jsou standardně zobrazovány na dvě desetinná místa. Pro možnost zobrazení na tři desetinná místa je nutné nastavit - Správa\Společné\Uzávěrky\Masky\Sestavy - 2.2f - změnit na 2.3f.

Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení