Replikace

==Co jsou to replikace?

Pokud využíváte technologii *replikací* znamená to, že můžete ve *Výrobě 4000* pracovat i bez přístupu k internetu a v případě, že jste připojeni k internetu, se vaše data *synchronizují* s daty ostatních uživatelů.

Pro replikace využíváme software *Symmetric*. Symmetric pro svou funkci potřebuje *Javu 8 a výš*.

Java by měla být pravidelně *aktualizována*. Aby mohl *Symmetric* odesílat data na server a potom dále, je nutné mít *nainstalován a spuštěn Sophos VPN Client*. Tento klient *zvyšuje úroveň zabezpečení*. Zjednodušeně, vytváří v síti *kryptovaný tunel*, kterým jsou data bezpečně dopravována na server a ze serveru k vám. Zároveň tak *chrání* i váš počítač před případným *útokem*.

Technologie replikací má mnoho výhod, jednou z nich je možnost *pracovat offline*, *vyšší rychlost programu* a *automatická synchronizace*.

Tato technologie má, ale jako každá jiná svá *pravidla*.

*Pro správné pochopení této technologie se vám pokusíme alespoň nastínit jak replikace fungují:*

Pokud je počítač *offline* můžete typovat *nová data*. Ve své výrobě je vidíte a můžete z nich vytvářet výstupy, ale ostatní uživatelé tato data zatím nemají. Vaše data čekají v tzv. *frontě*, než se *připojíte k internetu*. Po připojení se začnou postupně *odkomunikovávat (synchronizovat)* na *server* a ze serveru k vašim kolegům, pokud jsou také připojení k internetu. Zároveň na vás ve frontě čekají data od ostatních uživatelů, která se mají dostat na váš počítač. Celá tato *synchronizace* probíhá pouze, když jste *připojení k internetu*.

==Používání replikací

Pokud *nebýváte pravidelně připojeni k internetu* a připojujete se např. 2x do týdne nebo déle, *fronty* dat narůstají a je poté potřeba více času k *synchronizaci*.

_Pozn.: Rychlost komunikace závisí na rychlosti vašeho připojení a také na vytížení synchronizace ostatními uživateli._

*Pro přehlednost zde uvedu 2 příklady:*

* *1) uživatel pracující na počítači připojeném k internetu 8h denně -* u tohoto uživatele se tvoří jen malé *fronty dat* čekající na *synchronizaci*. A to pouze pokud váš počítač vypínáte nebo přechází do režimu spánku. Není proto nutné obávat se *nesesynchronizování* všech dat.

* *2) uživatel který není připojen pravidelně, typuje např. jen jednou měsíčně uzávěrku a na internet se připojuje málo často -* za dobu co nebyl počítač připojen k internetu se tvoří *fronta dat čekající na synchronizaci* proto je nutné, *např. před typováním uzávěrky*, nechat počítač *alespoň 30 minut* připojen k internetu a po natypování dat nechat počítač taktéž minimálně 30 minut připojen, aby se data *synchronizovala ostatním uživatelům.* *Délka potřeby připojení k internetu se úměrně zvyšuje s délkou času kdy nebyl počítač připojen k internetu a také závisí na rychlosti internetu.*

images/vykricnik.png *Pozor:* V případě, že necháte počítač zapnutý a nepracujete na něm, nemusí dojít k synchronizaci dat z důvodu nastaveného *krátkého časového limitu pro režim spánku*. Vypnutí displeje nemá na synchronizaci dat žádný vliv, ale na počítači, který je v *režimu spánku, synchronizace neprobíhá*. Režim spánku doporučujeme nastavit *minimálně na 30 minut*. Pokud počítač nepřipojujete k internetu pravidelně, je vhodné režim spánku nastavit na *1h a více*.

==Pravidla pro správnou funkci replikací

* *Java 8 a výš -* pravidelně aktualizovaná

* *Spuštěný Sophos VPN Client -* zelený semafor v právé části spodní lišty (muže být i ve skrytých ikonách)

* *Režim spánku minimálně 30 minut -* pravidelné a časté připojování k internetu

* *Režim spánku 1h a více -* nepravidelné a málo časté připojování k internetu

* *Dostatečný čas pro synchronizaci -* 30 minut před typováním a 30 minut po typování nových dat

_Pozn.: Poslední bod platí pro uživatele, kteří nepracují na počítači připojeném k internetu denně._Úvod | Členění hlavní obrazovky | Horní panel nabídky | Záznamy | Zobrazení | Akce | Správa | Import XLS | Nastavení programu | Uživatelské | Společné | Změna hesla | Nápověda | Navigační panel | Navigátor | Sestavy | Generátor sestav | Filtry | Pohledy | Klávesové zkratky | Úprava sloupců | Seřazení dat | Vyhledávání | Rychlý filtr | Spodní lišta | Velký filtr | Práce se záznamy | Doklady LA | Doklad LA41 | Doklad LA43 | Doklad LA44 | Doklad LA45 | Doklad LA46 | L10 - číselník | Chybovník | Uzávěrka replikací | Doklad LA53 | Projekty | Přehledy | Těžební a pěstební přehledy | Sklady dříví | Přehled položek dokladů LA | Přehledy fakturace | Bilance holin | Výkaz skladů dle položek LA | Tiskové centrum | Přibližování | Odvoz | Výkup | Těžba | Těžební činnost | Zalesnění | Pěstební činnost | Sklady | Bilance LHP | Sklad materiálu | Uzávěrky | Bilance holin | Odměny | Nápočty | Nákladové sestavy | Uživatelské sestavy | Průvodní listy | Výkonové obecné | LHE | Projekty | Seznamy | Druhy pohybů | Podvýkony | Druhy odměn | Sortimenty | Výkony | Úseky | Seznam LHC/LHP | Dřeviny | Adresář | Materiál | Třídy kvality sortimentů | Druhy těžeb | Porosty mimo lhp | Vazba mezi uživatelem a úsekem | Podnik | Závody | Střediska | Měrné jednotky | Tloušťkové stupně | Adresa uživatele | Zákresy | Lokality | Způsoby provedení | Prostředky | Účel akce | Řešitelé | Skládky | Uzávěrky | Měsíční uzávěrka | Odměny | Nastavení | Sazby | Nastavení výpočtu deníku pohybů dříví | Cena dříví na lokalitě | Zůčtovací skupiny pro deník pohybů dříví | Účty | Zúčtovací skupiny mezd | Nastavení výpočtu TJ | Konverzní tabulka dr. odm. | Seskupování záznamů | Obchod | Vydané faktury | Zboží | Nastavení | Faktury přijaté | Obchodní smlouvy | Bilancování smluv | Pracovní smlouvy | První nastavení | Novinky v aktualizaci | verze 7000816 | verze 8000507 | verze 8000627 | verze 8000319 | verze 8000423 | verze 8001001 | verze 8000919 | Verze 10000915 | verze 9000108 | verze 9000201 | verze 10000221 | verze 10000402 | verze 10000630 | Verze 20000511 | Verze 10001108 | Verze 20000110 | Verze 20000821 | Verze 20000525 | Verze Beta | Verze 20001000 | Verze 220000336 | Verze 220000342 | Verze 220000372 | Verze 220000375 | Verze 23000210 | Verze 230001110 | Seznam zákresů | Sklad materiálu | Replikace | Zásady typování dokladů | Statistické výkazy | Les 8.01 | Les 8.01 - Metodické vysvětlivky | Ceny Les 1.04 | Les (MZe) 1.01 | Les (MZe) 2.01 | Ceny Les 2.04 | Dotace B, D, I, L | Nastavení | Sazby B | Sazby D | Sazby I | Skupiny SLT | Vymezení cílových HS | Minimální hektarové počty | Přednastavené hodnoty pro dotace | Identifikace dotace - rozšířené podvýkony | Kraje | Sazby L | Příspěvky- dotace, adaptace | Výpočet škod | Nápočty LČR | Pěstební ceník | Těžební ceník | Ceníkové kódy | Smluvní územní jednotky | Revíry | Skupiny dřevin pro nápočty | Ls Lčr | Aktualizace | Aktualizace replikací | Aktualizace licence | Průvodní listy | Průvodní listy nakoupené | Průvodní listy vlastní a vygenerované | Nastavení | Průvodní listy VX | Export do ERMA | Nastavení pro dotace | Čestné prohlášení | Pokladna | CRM | CRM Úkoly | CRM Adresář | Typ adres | Manažer | Lesmistr | Hospodářská kniha | Těžební činnost | Pěstební činnost | Nezajištěné kultury | Zajištěné kultury | Majitelé | Olh | Historie olh | Zákresy | Položky LA | Poznámky k PSK | Fotky | Evidence lapáků / lapačů | Export LHE | Prostor pro pořadače | Nastavení - administrátor | Třídy | Pořadače | Pohledy | Uživatelé | Stanice | Tvorba nabídky | Správce sestav | Typy dokladů | Seznam filtrů | Popisy sloupců | Skupiny | Sazby cestné | Funkce | Práva | Typ zboží | Zdroje dat pro GS | Definice exportu seznamů | Typ lhe | Překlady | Dotace L - Náhrady kůrovec | Nastavení a postup | Dotace B - Následná péče | Identifikace dotace - Následná péče | Postup výpočtu | Webové rozhraní | Úvod | Členění hlavní obrazovky | Doklady | Přihlášení